मुख्य पान   ईतिहास   संरचना   पदाधिकारी   अधिकारी   जाहिराती   निविदा   फोटो गॅलरी   संपर्क   माहितीचा अधिकार
दृष्टीक्ष॓पत अकोला जिल्हा परिषद
 
अकोला जिल्हा सर्वसाधारण माहिती
 
अकोला जिल्हयातील तालुक्यांची माहिती
अकोला जिल्हा परिषद॓च्या व॓बसाईटवर आपल॓ स्वागत आह॓
विभाग व योजना
सामान्य प्रशासन
अर्थ विभाग
ग्रामीण पाणी पुरवठा
पंचायत विभाग
शिक्षण विभाग
आरोग्य विभाग
महिला व बालकल्याण
समाज कल्याण विभाग
बांधकाम विभाग
लघु सिंचन विभाग
कृषी विभाग
पशु संवर्धन विभाग
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा
   
संगणक कक्ष
शासनाच्या महत्वाच्या लिंकस्
सेवा जेष्ठता यादी
नविन उपक्रम
सुचना / तक्रारी
हवामान करिता येथे पहावे
अधिनियम व अध्यादेश
शासन निर्णय
कर्मचारी करिता
माहितीचा अधिकार
नागरिकांची सनद
खाते प्रमुख ईमेल
 
बदली पात्र कर्मचारी याच्या वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी
जि.प.अकोला अंतर्गत खाते विभाग मध्ये कार्यरत असलेल्या अधिकारी , कर्मचारी यांचे भ्रमण ध्वनी क्रमांकाची यादी   
 
राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई तर्फे सन २०१३ चे प्रथम पुरस्कार प्राप्त संकेतस्थळ

VSTF WORK ACTION PLAN नवीन फाईल येथून डाउनलोड करा

VSTF WORK ACTION PLAN संकलित फाईल येथून अपलोड करा

PMSYM Common Service Center List march 2019" डाउनलोड करा
 
 
महत्त्वाचे

 

ज्ञापन जोडपत्र १ ते ४ चे अनुषंगाने प्रत्यक्ष सुनावणीच्या तारखेत झालेल्या बदलाबाबत

मा. आयुक्त, अमरावती विभाग, अमरावती यांच्या उपस्थितीत सर्व विभाग प्रमुख, जिल्हा परिषद अकोला यांच्या आढावा सभेचे पॉवर पॉईंट प्रेसेंटेशन

दि. १९/०३/२०१९ रोजीच्या तक्रार निवारण महाशिबीर बाबत प्राप्त तक्रार यादी

जिल्हा शल्य चिकित्सक, अकोला अंतर्गत विविध औषधी खरेदी करणे बाबत ई-दरपत्रक सूचना

अर्थ विभाग , जि. प. अकोला अंतर्गत पदोन्नती इतिवृत्त

सामान्य विभाग, जि. प. अकोला अंतर्गत पदोन्नती इतिवृत्त व आदेश

सुधारित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत दुचाकी वाहन खरेदी करीत दारपत्रके सादर करणे बाबत

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, राष्ट्रीय बाळ स्वास्थ कार्यक्रमांतर्गत विविध कंत्राटी पदभरती करीता अर्ज मागणी

दि. १५-०२-२०१९ रोजी दस्ताऐवज तपासणीनुसार अनुकंपा यादी वर दि. ०६-०३-२०१९ पर्यंत आक्षेप नोंदणी बाबत अनुकंपा यादी.

जिल्हा परिषद, अकोला अंतर्गत गट -क सरळसेवा पदभरती जाहिरात सन -२०१९

जिल्हा क्षयरोग अधिकारी कार्यालय अंतर्गत छपाई साहित्य तयार करणे करीत दरपत्रके मागणी बाबत

ग्राम विकास प्रेरक पदाकरीता आवेदन फॉर्म

हॅन्डपम्प दुरुस्ती अथवा नळ पाणीपुरवठा बाबत तक्रार नोंदणी

सर्वे पि सुखिन सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया: