मुख्य पान   ईतिहास   संरचना   पदाधिकारी   अधिकारी   जाहिराती   निविदा   फोटो गॅलरी   संपर्क   माहितीचा अधिकार
दृष्टीक्ष॓पत अकोला जिल्हा परिषद
 
अकोला जिल्हा सर्वसाधारण माहिती
 
अकोला जिल्हयातील तालुक्यांची माहिती
अकोला जिल्हा परिषद॓च्या व॓बसाईटवर आपल॓ स्वागत आह॓
विभाग व योजना
सामान्य प्रशासन
अर्थ विभाग
ग्रामीण पाणी पुरवठा
पंचायत विभाग
शिक्षण विभाग
आरोग्य विभाग
महिला व बालकल्याण
समाज कल्याण विभाग
बांधकाम विभाग
लघु सिंचन विभाग
कृषी विभाग
पशु संवर्धन विभाग
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा
   
संगणक कक्ष
शासनाच्या महत्वाच्या लिंकस्
सेवा जेष्ठता यादी
नविन उपक्रम
सुचना / तक्रारी
हवामान करिता येथे पहावे
अधिनियम व अध्यादेश
शासन निर्णय
कर्मचारी करिता
माहितीचा अधिकार
नागरिकांची सनद
संग्राम कक्ष
खाते प्रमुख ईमेल
अधिनियम अध्यादेश
बदली पात्र कर्मचारी याच्या वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी
जि.प.अकोला अंतर्गत खाते विभाग मध्ये कार्यरत असलेल्या अधिकारी , कर्मचारी यांचे भ्रमण ध्वनी क्रमांकाची यादी   
 
अकोला जिल्हा परिषद॓ची व॓बसाईट
राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई तर्फे सन २०१३ चे प्रथम पुरस्कार प्राप्त संकेतस्थळ
स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत एक नवीन उपक्रम "Find Your Loo!!" डाउनलोड करा
 
map akola dist.  
महत्त्वाचे
कर्मचारी ई - सर्व्हिसबुक बाबत पॉवरपॉईंट प्रेझेन्टेशन 
कर्मचारी ई - सर्व्हिसबुक करीता माहिती भरून घ्यावयाचे फॉर्म
ई - सर्व्हिसबुक मॅन्युअल 
परिचर मधून वाहन परवानाधारक वाहन चालक पदावर पदोन्नति विकल्प बाबत 
गट ड  मधून गट क मध्ये नियुक्ती  देणे बाबतचा प्रस्ताव 
सामान्य प्रशासन विभाग अंतर्गत अनुकंपा पत्र
सामान्य प्रशासन विभाग अंतर्गत अनुकंपा यादी २०१८
सामान्य प्रशासन विभाग अंतर्गत वाहन लिलाव 
कृषी विभाग माहितीचा अधिकार १७ मुद्दे 
शिक्षण विभाग प्राथमिक अंतर्गत मंजूर बिंदू नामावली 
झिरो पेंडन्सी डेली डिस्पोजल PPT
दि. २२/०८/२००५ नंतरची अनुकंपाधारक उमेदवारांची यादी
दि. २२/०८/२००५ पूर्वीची प्रलंबित अनुकंपाधारक उमेदवारांची यादी

सर्वे पि सुखिन सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया: