जिल्हा परिषद अकोलाच्या संकेतस्थळावर आपले स्वागत आहे

 

 

 

पदभरती -२०२३ बाबत महत्वाच्या जाहिराती व सूचना / प्रसिद्धी पत्रके

दिनांक 16 जून 2024 ते 21 जून 2024 या कालावधीत आरोग्य सेवक महिला तसेच कंत्राटी ग्रामसेवक या पदाची परीक्षा देणाऱ्या परिक्षार्थी उमेदवारांना महत्वाची सुचना

औषध निर्माण अधिकारी या संवर्गातील सरळ सेवेने गुणवत्ता यादी मध्ये येणाऱ्या ऊमेदवारांचे मुळ शैक्षणिक दस्तऐवज तपासणी बाबत.

स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक व कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) मूळ दस्तऐवज तपासणी बाबत

स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक व कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) या पदाची तात्पुरती निवड यादी

सरळसेवा पदभरती सन 2023 पर्यवेक्षिका संवर्ग सर्वसाधारण तात्पुरती गुणवत्ता यादी.

पर्यवेक्षिका पदीभरती 2023 दसतऐवज पडताळाणी

औषध निर्माण अधिकारी या संवर्गातील सरळ सेवेने गुणवत्ता यादी मध्ये येणाऱ्या ऊमेदवारांबाबत तात्पुरती निवड यादी प्रसिद्ध करणे बाबत.

सरळसेवा पदभरती सन 2023 पर्यवेक्षिका संवर्ग सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी.

सरळसेवा पदभरती सन 2023 अंतर्गत उर्वरीत पदांच्या लेखी परिक्षेचे वेळापत्रक


वित्त विभाग जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत कनिष्ठ लेखाधिकारी या पदाची अंतिम निवड यादी

पशुधन पर्यवेक्षक या पदाची अंतिम निवड यादी

सरळसेवा पदभरती २०२३- स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक या पदाची सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी

विस्तार अधिकारी शिक्षण या पदाची अंतिम निवड यादी

कनिष्ठ लेखा अधिकारी या पदाची अंतिम निवड यादी

विस्तार अधिकारी सांख्यिकी या पदाची अंतिम निवड यादी
विस्तार अधिकारी कृषी या पदाची अंतिम निवड यादी
कनिष्ठ अभियंता यांत्रिकी या पदाची अंतिम निवड यादी
कनिष्ठ सहाय्यक लेखा या पदाची अंतिम निवड यादी
वरिष्ठ सहाय्यक लेखा या पदाची अंतिम निवड यादी

सरळसेवा पदभरती २०२३ - कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य), (बांधकाम विभाग व ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग) या पदाची सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी

सरळसेवा पदभरती २०२३ - फार्मासी अधिकारी या पदाची सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी

सरळसेवा पदभरती २०२३ - पशुधन पर्यवेक्षक या पदाची सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी

सरळसेवा पदभरती २०२३ - विस्तार अधिकारी (पंचायत) या पदाची सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी

सरळसेवा पदभरती २०२३ - विस्तार अधिकारी (शिक्षण) या पदाची सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी

सरळसेवा पदभरती २०२३ - कनिष्ठ लेखाधिकारी या पदाची सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी

कनिष्ट अभियंता यांत्रिकी , विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी/कृषी), कनिष्ठ सहायक (लेखा) व वरिष्ठ सहायक (लेखा) या संवर्गातील गुणवत्ता प्राप्त उमेदवारांचे मूळ कागदपत्र पडताळणी करिता सूचना (पडताळणी दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२४)

सरळसेवा पदभरती २०२३ - कनिष्ठ सहायक (लेखा) या पदाची सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी

सरळसेवा पदभरती २०२३ - कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिकी) या पदाची सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी

सरळसेवा पदभरती २०२३-विस्तार अधिकारी (कृषी) या पदाची सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी


सरळसेवा पदभरती २०२३ - विस्तार अधिकारी (सांखिकी) या पदाची सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी

सरळसेवा पदभरती २०२३ - वरिष्ठ सहायक (लेखा) या पदाची सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी

सरळसेवा पदभरती सन २०२३ - ऑन लाईन परीक्षेकरिता प्रवेशपत्र डाउनलोड करण्यासाठी लिंक सरळसेवा पद भरती २०२३ करिता उमेदवारांना परीक्षेकरिता सर्व साधारण सूचना

प्राप्त अर्जांबाबत माहिती

सरळसेवा पदभरती 2019 रद्द झाल्याने उमेदवारांना परिक्षा शुल्क परत करण्यासंबधात जाहीर प्रकटन

पदभरती २०१९ - परीक्षा शुल्क परत घेणे करिता येथे क्लिक करा


जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत विविध रिक्त पदे भरणे बाबत जाहिरात

 

पदभरती २०२३ - Online अर्ज भरणे करिता येथे क्लिक करा

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Help Desk Contact

उमेदवारास अर्ज करतांना काही समस्या उद्भवल्यास http://www.cgrs.ibps.in/ या लिंक जावे अथवा

1800 222 366/ 1800 103 4566 या हेल्पलाईनवर संपर्क साधावा

ZP AKOLA- 0724-2426938

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

अधिक माहिती, चालू घडामोडी, फोटोज व बातम्यांकरिता आमच्या Facebook पेज ला भेट द्या