मुख्य पान   ईतिहास   संरचना   पदाधिकारी   अधिकारी   जाहिराती   निविदा   फोटो गॅलरी   संपर्क   माहितीचा अधिकार
दृष्टीक्ष॓पत अकोला जिल्हा परिषद
 
अकोला जिल्हा सर्वसाधारण माहिती
 
अकोला जिल्हयातील तालुक्यांची माहिती
   विभाग व योजना
सामान्य प्रशासन
अर्थ विभाग
ग्रामीण पाणी पुरवठा
पंचायत विभाग
शिक्षण विभाग
आरोग्य विभाग
महिला व बालकल्याण
समाज कल्याण विभाग
बांधकाम विभाग
लघु सिंचन विभाग
कृषी विभाग
पशु संवर्धन विभाग
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा
   
संगणक कक्ष
शासनाच्या महत्वाच्या लिंकस्
सेवा जेष्ठता यादी
नविन उपक्रम
सुचना / तक्रारी
 
अकोला जिल्हा परिषद॓च्या व॓बसाईटवर आपल॓ स्वागत आह॓
राज्य मराठी विकास संस्था,मुंबई तर्फे सन २०१३ चे प्रथम पुरस्कार प्राप्त संकेतस्थळ
map akola dist.  
महत्त्वाचे


अर्थ विभाग बदल्या २०१४ वास्तव्य जेष्ठता यादी
आरोग्य विभाग बदल्या २०१४ वास्तव्य जेष्ठता यादी

जि.प.सर्वसाधारण बदल्या २०१४ शासन निर्णय १५-५-२०१४

जि.प.सर्वसाधारण बदल्या २०१४ वेळापत्रक

शिक्षण विभाग प्राथमिक अतर्गत माध्यमिक शिक्षक बदल्या २०१४ तात्पुरती वास्तव्य जेष्ठता यादी

शिक्षण विभाग प्राथमिक अतर्गत शिक्षण संवर्गातील सर्व साधारण बदल्या २०१४ तात्पुरती वास्तव्य जेष्ठता यादी

सा प्र वि सर्व साधारण बदल्या २०१४ अंतिम वास्तव्य जेष्ठता यादी

सा प्र वि सर्व साधारण बदल्या २०१४ विनंती यादी


 
 
सर्वे पि सुखिन सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया:
या ब्रिदवाक्यानुसार वाटचाल करतांना महाराष्ट्र् शासन राजपत्र दिनांक 10 ऑगष्ट 2003 नुसार, महाराष्ट्र राज्यात जनतेला माहितीचा अधिकार परिणामकारक रितीने प्राप्त करण्यांसाठी व अंमलबजावणी करिता मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांनी अध्यादेश निर्गमित केल्यानुसार माहितीचा अधिकार हा लोकशाहीचा पाया असुन त्यामुळे कारभारात पारदर्शकता, खुलेपणा व जबाबदारीची जाणीव आणणे शक्य होईल तसेच जनतेच्या प्रभावी सहभागाची सुनिश्चिती होईल.
 
अकोला जिल्हा परिषदेची वेबसाईट कार्यान्वीत करतांना माहितीच्या अधिकाराचा मुख्य हेतु प्रभाविपणे मांडण्याचा प्रयत्न या जिल्हा परिषदेने केला आहे. जि.प. ची वेबसाईटसर्वच स्तरातील नागरिकांकरिता कार्यान्वीत करतांना ती लोकाभिमुख असावी यास्तव प्रयत्न करण्यात आला आहे. शासनाच्या माहिती व तंत्रज्ञान विषयक धोरणाचा अवलंब करतांना जि.प. मधील विविध योजनाव त्याची परिपुर्ण माहिती तसेच विविध विभागांची माहिती वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यांत आली आहे. राज्यातील सर्वच स्तरातील जनतेला जि.प. मध्ये होणा-या कामकाजाच्या माहितीचे अवलोकन वेबसाईटद्वारे करता येईल. तसेच येथे होणा-या कामकाजाची पारदर्शकता दृगोचर व्हावी, हाच हेतू ठेवून वेबसाईटची निर्मिती करण्यात आली आहे. वेबसाईट वर जनतेच्या तक्रारी व सुचना आम्हास अपेक्षीत आहेत. विधायक सुचनांचे नेहमीच स्वागत केल्या जाईल, असे अभिवचन आम्ही देतो.
 
आपल्या सुचना, अभिप्राय व मार्गदर्शन विकास प्रक्रियेतील आमचे प्रेरणास्त्रोत असतील. वेबसाईटमधील योजनाविषयक माहितीचा समाजातील प्रगत घटकाबरोबरच समाजातील दुर्बल व शेवटच्या घटकापर्यंत लाभ घेतल्या जाईल अशी आम्ही अपेक्षा बाळगतो.
 
धन्यवाद........ जिल्हा परिषद अकोला
 
ई-निविदा कक्ष