मुख्य पान   ईतिहास   संरचना   पदाधिकारी   अधिकारी   जाहिराती   निविदा   फोटो गॅलरी   संपर्क   माहितीचा अधिकार
दृष्टीक्ष॓पत अकोला जिल्हा परिषद
 
अकोला जिल्हा सर्वसाधारण माहिती
 
अकोला जिल्हयातील तालुक्यांची माहिती
अकोला जिल्हा परिषद॓च्या व॓बसाईटवर आपल॓ स्वागत आह॓
विभाग व योजना
सामान्य प्रशासन
अर्थ विभाग
ग्रामीण पाणी पुरवठा
पंचायत विभाग
शिक्षण विभाग
आरोग्य विभाग
महिला व बालकल्याण
समाज कल्याण विभाग
बांधकाम विभाग
लघु सिंचन विभाग
कृषी विभाग
पशु संवर्धन विभाग
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा
   
संगणक कक्ष
शासनाच्या महत्वाच्या लिंकस्
सेवा जेष्ठता यादी
नविन उपक्रम
सुचना / तक्रारी
हवामान करिता येथे पहावे
अधिनियम व अध्यादेश
शासन निर्णय
कर्मचारी करिता
माहितीचा अधिकार
नागरिकांची सनद
संग्राम कक्ष
अधिनियम अध्यादेश
 
 
अकोला जिल्हा परिषद॓ची व॓बसाईट
राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई तर्फे सन २०१३ चे प्रथम पुरस्कार प्राप्त संकेतस्थळ
 
map akola dist.  
महत्त्वाचे

आरोग्य विभाग अंतर्गत बदली झालेले कर्मचारी यांचे आदेश
शिक्षक स्थानांतर २०१५ बाबत सूचना
लघुसिंचन विभाग अंतर्गत बदली झालेले कर्मचारी यांचे आदेश
पशु संवर्धन विभाग अंतर्गत बदली झालेले कर्मचारी यांचे आदेश
कृषी विभाग अंतर्गत बदली झालेले कर्मचारी यांचे आदेश
अर्थ विभाग अंतर्गत बदली झालेले कर्मचारी यांचे आदेश
पंचायत विभाग अंतर्गत बदली झालेले कर्मचारी यांचे आदेश
सन २०१५ स्थानांतर कार्यक्रम वेळापत्रक
बदली पात्र कर्मचारी यांच्या सेवा जेष्ठता यादी

सामान्य प्रशासन विभाग अंतर्गत बदली पात्र कर्मचारी यांच्या सेवा जेष्ठता यादी
महिला ब बाल कल्याण विभाग अंतर्गत बदली पात्र कर्मचारी यांच्या सेवा जेष्ठता यादी
पशु संवर्धन विभाग अंतर्गत बदली पात्र कर्मचारी यांच्या सेवा जेष्ठता यादी
अर्थ विभाग अंतर्गत बदली पात्र कर्मचारी यांच्या सेवा जेष्ठता यादी
कृषि विभाग अंतर्गत बदली पात्र कर्मचारी यांच्या सेवा जेष्ठता यादी
ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग अंतर्गत बदली पात्र कर्मचारी यांच्या सेवा जेष्ठता यादी

कर्मचारी यांच्या सेवा जेष्ठता यादी


सर्वे पि सुखिन सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया: