जिल्हा परिषद अकोलाच्या संकेतस्थळावर आपले स्वागत आहे

दिव्यांग सर्वेक्षण

समाजकल्याण विभाग, जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत विशेष उपक्रम म्हणून “दिव्यांग सर्वेक्षण” हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. या उपक्रमांतर्गत अकोला जिल्हा (ग्रामीण) अंतर्गत सर्व प्रकारच्या दिव्यांगांचे विशेष मिहीम राबवून सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. या सर्वेक्षणातून प्राप्त होणाऱ्या माहितीच्या आधारे दिव्यांग व्यक्तींना अवश्यात त्या सर्व शासकीय योजनांचा लाभ पोहोचविण्याचा मानस आहे.

व्हिडीओ डाऊनलोड करा

मुखपृष्ठ

नको धूम्रपान

अधिक माहिती

पदभरती- २०२३

मा. मुख्यकार्यकारीअधिकारी

अधिक माहिती

मान्यवरांचे थोडक्यात मत

 • जिल्हा परिषदेच्या संकेतस्थळाला मी नियमित भेट देत आलो असून सदर संकेतस्थळावर अंत्यंत उपयोगी व महत्वपूर्ण माहिती विशेष करून जिल्हा परिषद, राज्य शासन तसेच केंद्र शासनाच्या विविध योजनांची मिळत राहते. आता सदर संकेतस्थळ नव्या रुपात आलेले असून माहितीचे फार चागले सादरीकरण करण्यात आलेले आहे. प्रशासनाच्या चांगल्या प्रयोगास हार्दिक शुभेच्छा.

  मा. अजित कुंभार, भा.प्र.से.


  जिल्हाधिकारी अकोला

 • जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत चालणा-या विविध योजना, कार्यक्रम, सेवांची माहिती सरसामान्य नागरिक व संबधितांना त्वरित पुरविण्याच्या दृष्टीने प्रशासनाच्या वतीने अद्यावत संकेत स्थळाची निर्मिती करण्यात आलेली आहे, याचा जनतेला नक्कीच उपयोग होईल.

  मा. बी. वैष्णवी, भा.प्र.से.

  मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प.अकोला
 • जिल्हा परिषद अंतर्गत होणारे कार्य, पुरविण्यात येणाऱ्या सेवा व योजना अधिक पारदर्शक व कार्यक्षमतेने होण्याच्या दृष्टीने मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प. अकोला यांच्या संकल्पनेतून महाराष्ट्र ज्ञान मंडळ, पुणे व जिल्हा परिषद अकोला यांच्या संयुक्त विद्यमाने विशेष संगणक प्रणाली तयार करण्याचे नियोजन करण्यात आलेले आहे.
महत्वाच्या जाहिराती व सूचना / प्रसिद्धी पत्रके

राष्ट्रीय क्षयरोग दूरीकरण कार्यक्रम अंतर्गत x-ray करिता दरपत्रक मागणी सूचना

ग्राम पंचायत कर्मचारी 10 टक्के पदभरती सन 2023 तात्पुरती निवड यादी


उमेद – महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवन्नोनती अभियान (MSRLM), जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, जिल्हा परिषद, अकोला अंतर्गत अकोला, बार्शिटाकळी या 2 तालुक्यात एकात्मिक शेती प्रभाग (IFC) प्रकल्पांतर्गत IFC Block Anchor (2 पद) व Senior CRP (वरिष्ठ समुदाय संसाधन व्यक्ती) (एकूण 06 पद-बार्शिटाकळी-03 पदे, अकोट-03 पदे) या दोन्ही पदाकरिता दि.31/10/2023 पर्यंत अर्ज मागविण्यात येत आहे.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अकोला आयुष कार्यक्रम अंतर्गत तालुका स्तरावर आयुष आरोग्य वर्धिनी केंद्राकरिता योग प्रशिक्षक जाहिरात 

जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालय अकोला अंतर्गत भोजन पुरवणे बाबत दरकार सुचना

जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालय अकोला अंतर्गत राष्ट्रीय बालस्वास्थ्य कार्यक्रमा करिता वाहन भाड्याने घेणेबाबत दरपत्रक सूचना

सरळसेवा पदभरती 2019 रद्द झाल्याने उमेदवारांना परिक्षा शुल्क परत करण्यासंबधात जाहीर प्रकटन

पदभरती २०१९ - परीक्षा शुल्क परत घेणे करिता येथे क्लिक करा

सामाजिक अंकेक्षण साधनव्यक्ती पदाकरिता पात्र / अपात्र उमेदवारांची यादी

रा आ  अ अंतर्गत पदभरती प्रकाशित निवड यादी दि १९-०७-२०२३ च्या  अनुषंगाने ज्या  उमेदवारांचे मूळ कागदपत्रे तपासणी झाली सदर्हू उमेदवारांनि समुपदेशद्वारे पदस्थापना निश्चित बाबत  उपस्थित राहणे 

 


राष्ट्रीय आरोग्य अभियान ,जि. प अकोला अंतर्गत दिनांक ०६/०८/२०२२ रोजी प्रकाशित जाहिरात मधील निवड झालेल्या Staff Nurse, PMW, Audiometric Assistant  यांच्या कागदपत्रे तपासणी दिनांक २३/०८/२०२३

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण करण्यासाठी साधन व्यक्ती पदावर दैनंदिन मानधन तत्वावर पॅनलवर नियुक्तीसाठी इच्छुक व पात्र उमेदवारांकडुन अर्ज मागविणेबाबत-जाहिरात.

जिल्हा शल्यचित्सक कार्यालय, जिल्हा सामान्य रुग्णालय अकोला अंतर्गत जेवणाचे दरकरार करणे बाबत दरपत्रके मागणी सूचना

जिल्हा मानसिक रोग कार्यक्रम अन्तर्गत औषधे खरेदीकरिता दरपत्रके सादर करणेबाबत

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान , आरोग्य विभाग जि. प अकोला अंतर्गत दिनांक ०६/०८/२०२२ रोजी प्रकाशित जाहिरात मधील Staff Nurse, PMW, Audiometric Assistant पदाची निवड व प्रतिक्षा यादी दि.१९.०७.२०२३

सामान्य प्रशासन विभाग- अनुकंपा तात्पुरती प्रतीक्षा यादी दिनांक 21.07.2023

आरोग्य सेवा -जिल्हा प्रशिक्षण केंद्र अंतर्गत झेरॉक्स काढणे बाबत दरपत्रक सूचना दि.१९.०७.२०२३

 

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान , आरोग्य विभाग जि. प अकोला अंतर्गत दिनांक ०६/०८/२०२२ रोजी प्रकाशित विविध पदांच्या जाहिरात मधील आक्षेपांती उमेदवारांची अंतिम पात्र अपात्र यादी

 

जिल्हा शलय चिकित्सक कार्यालय अकोला एन.सी.डी. कार्यक्रम सण 2023 - 24 करिता वाहन उपलब्धतेबाबत जाहिरात दि.14.07.2023 


कार्यालय जिल्हा शल्य चिकित्सक अकोला -राष्ट्रीय बाल स्वास्थ कार्यक्रम  स न २०२३-२४ करिता वाहन उपलब्धतेबाबत  जाहिरात दि. १०-०७-२०२३

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान , आरोग्य विभाग जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत विविध कंत्राटी पदाची जाहिरात दि. १०/०६/२०२३


१५ वित्त आयोग, आरोग्य विभाग अंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या STAFF NURSE, MPW उमेदवारांना समुपदेशन द्वारे पदस्थापना देणे करिता दि.17/04/2023 सोमवार रोजी उपस्थित राहणे बाबत

१५ वित्त आयोग, आरोग्य विभाग अंतर्गत कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी (MBBS) walk in interview advertisement dt.17-04-2023

१५ वित्त आयोग, आरोग्य विभाग अंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या Medical Officer, STAFF NURSE, MPW उमेदवारांना समुपदेशन द्वारे पदस्थापना देणे करिता दि.06/04/2023 गुरुवार रोजी उपस्थित राहणे बाबत

१५ वित्त आयोग, आरोग्य विभाग अंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या Medical Officer उमेदवारांना समुपदेशन द्वारे पदस्थापना देणे करिता दि.२४/०३/२०२३ शुक्रवार रोजी उपस्थित राहणे बाबत

आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत समुदाय आरोग्य अधिकारी यांचे दिनांक १३/०३/२०२३ रोजी समुपदेशन करीत यादी

१५ वित्त आयोग, आरोग्य विभाग अंतर्गत Medical Officer, Staff Nurse, MPW निवड करण्यात आलेल्या उमेदवारांना दिनांक ०३/०३/२०२३ शुक्रवार रोजी समुपदेशन द्वारे पदस्थापना देणे करिता उपस्थित राहणे बाबत

अनुकंपा अंतिम निवड सुची 2023- ( सर्व उमेदवार यांनी दिनांक १७ फेब्रुवारी २०२३ रोजी दुपारी 3 वाजता जि.प. अकोला येथे समुपदेशनाकरीता उपस्थित रहावे)


जिल्हा शैल्यचीकीत्सक कार्यालय, अकोला - माता आरोग्य कार्यक्रम अंतर्गत औषधी साहित्य खरेदी बाबत दरपत्रक सूचना दि. १६-०२-२०२३

NQAS Programme - PSS(IPD OPD) Analysis Form , ESS form, SOP, POLICY ची छपाई करनेकरिता दर पत्रक सूचना प्रकाशित करणेबाबत 22-23

सामान्य प्रशासन विभाग- अनुकंपा तात्पुरती निवड यादी दिनांक 2.2.2023

जिल्हा शल्यचीकीत्सक कार्यालय, अकोला अंतर्गत -Psychology Material Purchasing बाबत जाहिरात- दि. २७-०१-२०२३

स्वछ भारत मिशन प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन युनिट (PWMU) बाबत जाहिरात दि.१०/०१/२०२३

गट ड मधुन गट क पदावर समावेशन केलेल्या कर्मचा-यांची तात्पुरती निवड यादी

गट ड मधुन गट क मध्ये समावेश बाबत अंतिम प्रतिक्षा सुची

अनुकंपा उमेदवारांची अंतिम प्रतिक्षा यादी (गट क) (जुलै 2022)

अनुकंपा उमेदवारांची अंतिम प्रतिक्षा यादी (गट ड) (जुलै 2022)

 

 

 

===== इतर सूचना व जाहिराती पाहणे करिता कृपया इथे क्लिक करा ======

 

VISITORS COUNT ::