मुख्य पान   ईतिहास   संरचना   पदाधिकारी   अधिकारी   जाहिराती   निविदा   फोटो गॅलरी   संपर्क   माहितीचा अधिकार
दृष्टीक्ष॓पत अकोला जिल्हा परिषद
 
अकोला जिल्हा सर्वसाधारण माहिती
 
अकोला जिल्हयातील तालुक्यांची माहिती
अकोला जिल्हा परिषद॓च्या व॓बसाईटवर आपल॓ स्वागत आह॓
विभाग व योजना
सामान्य प्रशासन
अर्थ विभाग
ग्रामीण पाणी पुरवठा
पंचायत विभाग
शिक्षण विभाग
आरोग्य विभाग
महिला व बालकल्याण
समाज कल्याण विभाग
बांधकाम विभाग
लघु सिंचन विभाग
कृषी विभाग
पशु संवर्धन विभाग
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा
   
संगणक कक्ष
शासनाच्या महत्वाच्या लिंकस्
सेवा जेष्ठता यादी
नविन उपक्रम
सुचना / तक्रारी
हवामान करिता येथे पहावे
अधिनियम व अध्यादेश
शासन निर्णय
कर्मचारी करिता
माहितीचा अधिकार
नागरिकांची सनद
संग्राम कक्ष
खाते प्रमुख ईमेल
अधिनियम अध्यादेश
 
 
अकोला जिल्हा परिषद॓ची व॓बसाईट
राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई तर्फे सन २०१३ चे प्रथम पुरस्कार प्राप्त संकेतस्थळ
स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत एक नवीन उपक्रम "Find Your Loo!!" डाउनलोड करा
 
map akola dist.  
महत्त्वाचे
दि . ८/०५/२०१६ ची वरिष्ठ भू वैज्ञानिक भूजल सावेक्ष्ण विकास यंत्रणा , अकोला अंतर्गत कंत्राटी पदांची उमेदवारांचे गुणांची यादी
सार्वत्रिक बदल्या २०१६
सामान्य प्रशासन गट ड मधून गट क या सावर्गात नियुक्ती देणे बाबतचा प्रस्ताव 
जि.प. खाते विभाग सन २०१५-१६ खर्चाचा सध्यस्थिती अहवाल
समाज कल्याण विभाग जि.प.सेस फंड २०% व ३% सन २०१५-१६ खर्चाचा सध्यस्थिती अहवाल
कृषी विभाग सन २०१५-१६ खर्चाचा सध्यस्थिती अहवाल
महिला व बालकल्याण विभाग जि.प.सेस फंड सन २०१५-१६ खर्चाचा सध्यस्थिती अहवाल
पशु संवर्धन विभाग जि.प.सेस फंड सन २०१५-१६ खर्चाचा सध्यस्थिती अहवाल
मा.ना.श्री देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री,महाराष्ट्र राज्य,यांच्या अध्यक्षते खाली आढावा बैठक दिनांक 15 डिसेंबर, 2015
मा. ना. डॉ. रणजीत पाटील पालक मंत्री अकोला जिल्हा यांच्या अध्यक्षते खाली आढावा सभा दि. ०८/११/२०१५
१०० % वेतन देयके सेवार्थ प्रणाली मध्ये पूर्ण केलेली महाराष्ट्रातील पहिली जि.प.
सर्वे पि सुखिन सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया: