मुख्य पान   ईतिहास   संरचना   पदाधिकारी   अधिकारी   जाहिराती   निविदा   फोटो गॅलरी   संपर्क   माहितीचा अधिकार
दृष्टीक्ष॓पत अकोला जिल्हा परिषद
 
अकोला जिल्हा सर्वसाधारण माहिती
 
अकोला जिल्हयातील तालुक्यांची माहिती
अकोला जिल्हा परिषद॓च्या व॓बसाईटवर आपल॓ स्वागत आह॓
विभाग व योजना
सामान्य प्रशासन
अर्थ विभाग
ग्रामीण पाणी पुरवठा
पंचायत विभाग
शिक्षण विभाग
आरोग्य विभाग
महिला व बालकल्याण
समाज कल्याण विभाग
बांधकाम विभाग
लघु सिंचन विभाग
कृषी विभाग
पशु संवर्धन विभाग
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा
   
संगणक कक्ष
शासनाच्या महत्वाच्या लिंकस्
सेवा जेष्ठता यादी
नविन उपक्रम
सुचना / तक्रारी
हवामान करिता येथे पहावे
अधिनियम व अध्यादेश
शासन निर्णय
कर्मचारी करिता
माहितीचा अधिकार
नागरिकांची सनद
संग्राम कक्ष
अधिनियम अध्यादेश
 
 
अकोला जिल्हा परिषद॓ची व॓बसाईट
राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई तर्फे सन २०१३ चे प्रथम पुरस्कार प्राप्त संकेतस्थळ
स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत एक नवीन उपक्रम "Find Your Loo!!" डाउनलोड करा
 
map akola dist.  
महत्त्वाचे
दि २१/०१/२०१६ रोजीच्या जिल्हा पाणी व स्वच्छ्ता मिशन कक्ष जलस्वराज्य २ अंतर्गत उमेदवार यांची निवड व प्रतीक्षा यादी
जिल्हा पाणी व स्वच्छ्ता मिशन कक्ष जलस्वराज्य २ अंतर्गत ग्राम लेखा व अभियंता पात्र उमेदवार यांची यादी
आरोग्य विभाग अंतर्गत आरोग्य सेवक (महिला) या प्रवर्गाची अंतिम निवड व प्रतीक्षा यादी
बांधकाम विभाग सरळ सेवा भरती२०१५ अंतर्गत निवड उमेदवारांचे प्रारूप आदेश
पशु संवर्धन विभाग सरळ सेवा भरती २०१५ अंतर्गत निवड उमेदवारांचे प्रारूप आदेश
जि.प.सरळ सेवाभरती दि. २५/११/१५ ते ०२/१२/१५ या कालावधीत झालेल्या लेखी परीक्षेची (आरोग्य सेविका महिला वगळून) उमेदवारांची अंतिम निवड यादी
सुधारित स्थापत्य अभियांत्रिकी सहा. सरळ सेवा भरती २०१५ अंतर्गत दि ३०/१२/२०१५ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय अकोला येथे १०. ०० वाजता मूळ दस्ताऐवज पडताळणी करिता गुणवत्ते नुसार उमेदवाराची यादी
स्थापत्य अभियांत्रिकी सहा. सरळ सेवा भरती २०१५ अंतर्गत दि ३०/१२/२०१५ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय अकोला येथे १०. ०० वाजता मूळ दस्ताऐवज पडताळणी करिता गुणवत्ते नुसार उमेदवाराची यादी
ऑषध निर्माण अधिकारी,आरोग्य सेविका(महिला) सरळ सेवा भरती २०१५ अंतर्गत दि ३०/१२/२०१५ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय अकोला येथे १०. ०० वाजता मूळ दस्ताऐवज पडताळणी करिता गुणवत्ते नुसार उमेदवाराची यादी
कनिष्ठ अभियंता(स्थापत्य ),तारतंत्री सरळ सेवा भरती २०१५ अंतर्गत दि ३०/१२/२०१५ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय अकोला येथे १०. ०० वाजता मूळ दस्ताऐवज पडताळणी करिता गुणवत्ते नुसार उमेदवाराची यादी
विस्तार अधिकारी शिक्षण सरळ सेवा भरती २०१५ अंतर्गत दि ३०/१२/२०१५ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय अकोला येथे १०. ०० वाजता मूळ दस्ताऐवज पडताळणी करिता गुणवत्ते नुसार उमेदवाराची यादी
पशुधन पर्यवेक्षक सरळ सेवा भारती २०१५ अंतर्गत दि ३०/१२/२०१५ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय अकोला येथे १०. ०० वाजता मूळ दस्ताऐवज पडताळणी करिता गुणवत्ते नुसार उमेदवाराची यादी
मा.ना.श्री देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री,महाराष्ट्र राज्य,यांच्या अध्यक्षते खाली आढावा बैठक दिनांक 15 डिसेंबर, 2015
तारतंत्री परीक्षा दि.०२/१२/२०१५ बैठक क्र. निहाय प्राप्त गुण
आदर्श गुण तालिका व त्यावर आक्षेप बाबत सूचना
ऑषध निर्माण अधिकारी परीक्षा दि.२५/११/२०१५ बैठक क्र. निहाय प्राप्त गुण
आरोग्य सेविका(महिला) परीक्षा दि.२५/११/२०१५ बैठक क्र. निहाय प्राप्त गुण
विस्तार अधिकारी शिक्षण परीक्षा दि.२८/११/२०१५ बैठक क्र. निहाय प्राप्त गुण
कनिष्ठ अभियंता(स्थापत्य )परीक्षा दि.२८/११/२०१५ बैठक क्र.निहाय प्राप्त गुण
पशुधन पर्यवेक्षक परीक्षा दि.२८/११/२०१५ बैठक क्र. निहाय प्राप्त गुण
स्थापत्य अभियांत्रिकी सहा. परीक्षा दि.०२/१२/२०१५ बैठक क्र. निहाय प्राप्त गुण
तारतंत्री , स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक या पदाची दि. ०२/१२/२०१५ रोजीच्या परीक्षे बाबत सूचना
तारतंत्री , स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक या पदाची दि. ०२/१२/२०१५ रोजीच्या परीक्षेची आदर्श उत्तरतालिका
विस्तार अधिकारी शिक्षण , पशुधन पर्यवेक्षक ,कनिष्ठ अभियंता या पदाची दि. २८/११/२०१५ रोजीच्या परीक्षे बाबत सूचना
विस्तार अधिकारी शिक्षण , पशुधन पर्यवेक्षक ,कनिष्ठ अभियंता या पदाची दि. २८/११/२०१५ रोजीच्या परीक्षेची आदर्श उत्तर पत्रिका
ऑषध निर्माण अधिकारी व आरोग्य सेविका (महिला) या पदाची दि. २५/११/२०१५ रोजीची परीक्षेची आदर्श उत्तर पत्रिका
मा. ना. डॉ. रणजीत पाटील पालक मंत्री अकोला जिल्हा यांच्या अध्यक्षते खाली आढावा सभा दि. ०८/११/२०१५
सरळ सेवा भरती सन २०१५ ऑनलाईन अर्ज स्वीकृती करिता
ऑषध निर्माण अधिकारी व आरोग्य सेविका (महिला) या पदाची सरळ सेवा भरती ची जाहिरात२०१५
सरळ सेवा भरती सन २०१५ ची जाहिरात
१०० % वेतन देयके सेवार्थ प्रणाली मध्ये पूर्ण केलेली महाराष्ट्रातील पहिली जि.प.
सर्वे पि सुखिन सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया: