मुख्य पान   ईतिहास   संरचना   पदाधिकारी   अधिकारी   जाहिराती   निविदा   फोटो गॅलरी   संपर्क   माहितीचा अधिकार
दृष्टीक्ष॓पत अकोला जिल्हा परिषद
 
अकोला जिल्हा सर्वसाधारण माहिती
 
अकोला जिल्हयातील तालुक्यांची माहिती
अकोला जिल्हा परिषद॓च्या व॓बसाईटवर आपल॓ स्वागत आह॓
विभाग व योजना
सामान्य प्रशासन
अर्थ विभाग
ग्रामीण पाणी पुरवठा
पंचायत विभाग
शिक्षण विभाग
आरोग्य विभाग
महिला व बालकल्याण
समाज कल्याण विभाग
बांधकाम विभाग
लघु सिंचन विभाग
कृषी विभाग
पशु संवर्धन विभाग
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा
   
संगणक कक्ष
शासनाच्या महत्वाच्या लिंकस्
सेवा जेष्ठता यादी
नविन उपक्रम
सुचना / तक्रारी
हवामान करिता येथे पहावे
अधिनियम व अध्यादेश
शासन निर्णय
कर्मचारी करिता
माहितीचा अधिकार
नागरिकांची सनद
संग्राम कक्ष
अधिनियम अध्यादेश
 
 
अकोला जिल्हा परिषद॓ची व॓बसाईट
राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई तर्फे सन २०१३ चे प्रथम पुरस्कार प्राप्त संकेतस्थळ
 
map akola dist.  
महत्त्वाचे
सामान्य प्रशासन विभाग जि.प.अकोला सन २०१४ सरळसेवा भरती अंतर्गत परिचर या पदाचे पदस्थापना आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग जि.प.अकोला सन २०१४ सरळसेवा भरती अंतर्गत परिचर या पदाची निवळ व प्रतीक्षा यादी
मा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दि २५/०८/२०१५ ची पशु संवर्धन विभागाची आढावा सभा
मा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दि २५/०८/२०१५ ची आरोग्य विभागाची आढावा सभा
सरळ सेवा भरती आरोग्य विभाग जि प अकोला सन २०१४ आ.से.पु, आ.से.महिला , औषधी निर्माण अधिकारी या पदाची अंतिम निवड व प्रतीक्षा यादी
जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत परिचर या पदाची सरळसेवा भरती २०१४ अंतर्गत कागतपत्रे तपासणी करिता दि. ०३/०८/२०१५ ला उपस्थिती बाबतची यादी
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा अकोला अंतर्गत मानधन तत्वावर tally ऑपरेटर ची जाहिरात
मा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची दि २७/०७/२०१५ संग्रामकक्ष बाबतची आढावा सभा
मा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दि २८/०७/२०१५ एन. आर. एच. एम. बाबतची आढावा सभा
मा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दि २८/०७/२०१५ आरोग्य विभागाची आढावा सभा
मा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दि २७/०७/२०१५ जलयुक्त शिवार लघु सिंचन विभागाची आढावा सभा
मा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दि २७/०७/२०१५ धडक सिंचन विहीर बाबतची आढावा सभा
डॉ ए. पी. जे. अब्दुल कलाम
मा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दि २७/०७/२०१५ एम आर ई जी एस अंतर्गत ची आढावा सभा
स्वच्छ भारत मिशन जि प अकोला अंतर्गत स्वच्छता दिंडी कार्यक्रम पुणे ते पंढरपूर
मा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची दि ०४/०७/२०१५ ची राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रमाची आढावा सभा

दि ४ जुलै २०१५ शाळाबाह्य बालकांचे एकदिवसीय सार्वत्रिक सर्वेक्षण पंचायत समिती /नगर परिषद गोषवारा
दि ४ जुलै २०१५ शाळाबाह्य बालकांचे एकदिवसीय सार्वत्रिक सर्वेक्षण अकोला तालुका
दि ४ जुलै २०१५ शाळाबाह्य बालकांचे एकदिवसीय सार्वत्रिक सर्वेक्षण अकोट तालुका
दि ४ जुलै २०१५ शाळाबाह्य बालकांचे एकदिवसीय सार्वत्रिक सर्वेक्षण बर्शिताकली तालुका
दि ४ जुलै २०१५ शाळाबाह्य बालकांचे एकदिवसीय सार्वत्रिक सर्वेक्षण बाळापुर तालुका
दि ४ जुलै २०१५ शाळाबाह्य बालकांचे एकदिवसीय सार्वत्रिक सर्वेक्षण मुर्तीजापूर तालुका
दि ४ जुलै २०१५ शाळाबाह्य बालकांचे एकदिवसीय सार्वत्रिक सर्वेक्षण तेल्हारा तालुका
दि ४ जुलै २०१५ शाळाबाह्य बालकांचे एकदिवसीय सार्वत्रिक सर्वेक्षण पातुर तालुका
दि ४ जुलै २०१५ शाळाबाह्य बालकांचे एकदिवसीय सार्वत्रिक सर्वेक्षण नगर परिषद मुर्तीजापूर तालुका
दि ४ जुलै २०१५ शाळाबाह्य बालकांचे एकदिवसीय सार्वत्रिक सर्वेक्षण नगर परिषद बाळापुर तालुका
१०० % वेतन देयके सेवार्थ प्रणाली मध्ये पूर्ण केलेली महाराष्ट्रातील पहिली जि.प.

सर्वे पि सुखिन सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया: