जिल्हा परिषद अकोलाच्या संकेतस्थळावर आपले स्वागत आहे

मुखपृष्ठ

नको धूम्रपान

अधिक माहिती

पदभरती- २०२३

मा. मुख्यकार्यकारीअधिकारी

अधिक माहिती

 

मान्यवरांचे थोडक्यात मत

 • जिल्हा परिषदेच्या संकेतस्थळाला मी नियमित भेट देत आलो असून सदर संकेतस्थळावर अंत्यंत उपयोगी व महत्वपूर्ण माहिती विशेष करून जिल्हा परिषद, राज्य शासन तसेच केंद्र शासनाच्या विविध योजनांची मिळत राहते. आता सदर संकेतस्थळ नव्या रुपात आलेले असून माहितीचे फार चागले सादरीकरण करण्यात आलेले आहे. प्रशासनाच्या चांगल्या प्रयोगास हार्दिक शुभेच्छा.

  मा. अजित कुंभार, भा.प्र.से.


  जिल्हाधिकारी अकोला

 • जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत चालणा-या विविध योजना, कार्यक्रम, सेवांची माहिती सरसामान्य नागरिक व संबधितांना त्वरित पुरविण्याच्या दृष्टीने प्रशासनाच्या वतीने अद्यावत संकेत स्थळाची निर्मिती करण्यात आलेली आहे, याचा जनतेला नक्कीच उपयोग होईल.

  मा. बी. वैष्णवी, भा.प्र.से.

  मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प.अकोला
 • जिल्हा परिषद अंतर्गत होणारे कार्य, पुरविण्यात येणाऱ्या सेवा व योजना अधिक पारदर्शक व कार्यक्षमतेने होण्याच्या दृष्टीने मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प. अकोला यांच्या संकल्पनेतून महाराष्ट्र ज्ञान मंडळ, पुणे व जिल्हा परिषद अकोला यांच्या संयुक्त विद्यमाने विशेष संगणक प्रणाली तयार करण्याचे नियोजन करण्यात आलेले आहे.
महत्वाच्या जाहिराती व सूचना / प्रसिद्धी पत्रके

जिल्हा परिषद अकोला सरळसेवा पदभरती २०२३

आरोग्यवर्धिनी कार्यक्रम अंतर्गत Exit Exam मध्ये उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांनी समुपदेशनाद्वारे पदस्थापना निश्चिती करिता दि. 21. 6. 2024 रोजी सकाळी 10.00 वाजता माननीय जिल्हा आरोग्य अधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद,अकोला येथे उपस्थित राहणे बाबत (सहपत्र :-Exit Examमध्ये उत्तीर्ण झालेले उमेदवारांची यादी आणि आयुष्यमान आरोग्य मंदिर उपकेंद्र रिक्त ठिकाण माहिती )

महिला तक्रार निवारण समिती स्थापनादेश

कृषी विभाग जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत जिल्हा परिषद मालकीच्या शेतजमिनी तात्पुरत्या भाडेपट्टीवर देणे बाबत

जिल्हा परिषद मधील जुण्या वाहनांचा जाहीर लिलाव दि.21.3.2024 रोजी ठेवण्यात आला असुन त्याबाबतच्या अटी व शर्ती

उमेद- जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत CRP (वरिष्ठ समुदाय संसाधन व्यक्ती) या पदाकरिता अर्ज मागणीबाबत सूचना

राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान अंतर्गत दिनांक १५ जानेवारी २०२४ रोजी प्रकाशित जाहिरातीनुसार प्राप्त अर्जाची तपासणी व छाननी करून संभाव्य पात्र व अपात्र यादी प्रकाशित करणे बाबत

१५ वित्त आयोग, आरोग्य विभाग अंतर्गत दिनांक १६/०१/२०२४ रोजी प्रकाशित Medical Officer, Staff Nurse, Lab Technician यांची अंतिम निवड यादी व दिनांक १३/०३/२०२४ रोजी समुपदेशन

१५ वित्त आयोग, आरोग्य विभाग अंतर्गत दिनांक १६/०१/२०२४ रोजी प्रकाशित Medical Officer, Staff Nurse, Lab Technician यांची अंतिम पात्र अपात्र यादी

दिनांक १८/१०/२०२३ रोजी प्रकाशित आयुष आरोग्य वर्धिनी केंद्र स्तरावर योग प्रशिक्षकांची सुधारित अंतिम पात्र यादी व अंतिम पात्र उमेदवारांची दिनांक ११/०३/२०२४ रोजी मुलाखत

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान , आरोग्य विभाग जि. प अकोला अंतर्गत दिनांक 17/02/2024 रोजी प्रकाशित विविध पदांच्या जाहिरात मधील उमेदवारांची प्रथम संभाव्य पात्र अपात्र यादी

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान , आरोग्य विभाग जि. प अकोला अंतर्गत दिनांक 17/02/2024 रोजी प्रकाशित जाहिरात मधील DATA ENTRY OPERATOR पदाच्या बाबत शुध्दीपत्रक प्रसिद्ध करणे बाबत

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कार्यालय अकोला अंतर्गत फर्निचरचे काम करणे बाबत दरपत्रक सूचना
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कार्यालय अकोला अंतर्गत विद्युतीकरणाचे काम करणे बाबत दरपत्रक सूचना
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कार्यालय अकोला अंतर्गतबैठक व्यवस्था व स्वच्छतागृहाचे काम करणे बाबत दरपत्रक सूचना

१५ वित्त आयोग, आरोग्य विभाग अंतर्गत दिनांक १६/०१/२०२४ रोजी प्रकाशित Medical Officer, Staff Nurse, Entomologist , Public Health Specialist, Lab Technician यांची प्रथम पात्र अपात्र यादी

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान , आरोग्य विभाग जि. प अकोला अंतर्गत दिनांक 10/06/2023 रोजी प्रकाशित विविध पदांच्या जाहिरात मधील उमेदवारांची निवड यादी ( CPHC Consultant, BFO, LT, SA,Pharmacist

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान , आरोग्य विभाग जि. प अकोला अंतर्गत दिनांक 10/06/2023 रोजी प्रकाशित विविध पदांच्या जाहिरात मधील उमेदवारांची अंतिम पात्र अपात्र यादी ( CPHC Consultant, BFO, LT, SA,Pharmacist)

जिल्हा आरोग्य अधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत औषधी (HIV रॅपिड टेस्ट किट) खरेदी बाबत दरपत्रक सूचना दि. १६-०२-२०२४.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान , आरोग्य विभाग जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत विविध कंत्राटी पदाची जाहिरात

जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, लघुसिंचन विभाग, जिल्हा परिषद अकोला - जलयुक्त शिवार अभियान अंतर्गत कामांची ई-निविदा सूचना क्र.०१ सन २०२३-२४

बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद, अकोला - ई-निविदा सूचना क्र.०५/२०२३-२४ दिनांक-२२/०१/२०२४

राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान ता. अकोट, जि. अकोला कंत्राटी पदभरती 2023-24 अंतर्गत विविध पदे पूर्णतः कंत्राटी पद्धतीने भरणे बाबत उमेदवारी अर्ज दि. २४-०१-२०२४ पर्यंत स्वीकारण्यात येतील करिता शुधीपत्रक जाहीर करण्यात येत आहे.

१५ वित्त आयोग, आरोग्य विभाग अंतर्गत Medical Officer, Staff Nurse, Entomologist , Public Health Specialist, Lab Technician पदाची जाहिरात दिनांक १६/०१/२०२४

राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान ता. अकोट, जि. अकोला कंत्राटी पदभरती 2023-24

जिल्हा परिषद सेस फंड मधून कृषी विभागा मार्फत HDPE PIPE पुरवणे योजनेच्या लाभार्थ्यांची यादी सन २०२३-२४

राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत औषधी साहित्ये खरेदीकरिता दरपत्रके सादर करणेबाबत...

दिनांक १८/१०/२०२३ रोजी प्रकाशित आयुष आरोग्य वर्धिनी केंद्र स्तरावर योग प्रशिक्षकांची अंतिम पात्र व अपात्र यादी प्रसिद्ध व अंतिम पात्र उमेदवारांची दिनांक ११/०१/२०२४ रोजी मुलाखत

ग्राम पंचायत कर्मचारी 10 टक्के आरक्षणा अंतर्गत अंतिम निवड यादी दि. २७ डिसे २०२३

महिला व बालकल्याण विभाग, जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत E Tender.. अंगणवाडी यांना विविध प्रकारची खेळणी पुरविणे

महिला व बालकल्याण विभाग, जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत E Tender.. कुपोषित मुलं-मुली, गरोदर स्त्रिया व स्तंदा माता यांना अतिरिक्त आहार - पोषक वडी पुरवणे

महिला व बालकल्याण विभाग, जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत E Tender.. अंगणवाडी यांना मिनी डेस्क बेंच पुरविणे

 

===== इतर सूचना व जाहिराती पाहणे करिता कृपया इथे क्लिक करा ======

 

VISITORS COUNT ::