मुख्य पान   ईतिहास   संरचना   पदाधिकारी   अधिकारी   जाहिराती   निविदा   फोटो गॅलरी   संपर्क   माहितीचा अधिकार
दृष्टीक्ष॓पत अकोला जिल्हा परिषद
 
अकोला जिल्हा सर्वसाधारण माहिती
 
अकोला जिल्हयातील तालुक्यांची माहिती
अकोला जिल्हा परिषद॓च्या व॓बसाईटवर आपल॓ स्वागत आह॓
विभाग व योजना
सामान्य प्रशासन
अर्थ विभाग
ग्रामीण पाणी पुरवठा
पंचायत विभाग
शिक्षण विभाग
आरोग्य विभाग
महिला व बालकल्याण
समाज कल्याण विभाग
बांधकाम विभाग
लघु सिंचन विभाग
कृषी विभाग
पशु संवर्धन विभाग
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा
   
संगणक कक्ष
शासनाच्या महत्वाच्या लिंकस्
सेवा जेष्ठता यादी
नविन उपक्रम
सुचना / तक्रारी
हवामान करिता येथे पहावे
अधिनियम व अध्यादेश
शासन निर्णय
कर्मचारी करिता
माहितीचा अधिकार
नागरिकांची सनद
संग्राम कक्ष
अधिनियम अध्यादेश
 
 
अकोला जिल्हा परिषद॓ची व॓बसाईट
राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई तर्फे सन २०१३ चे प्रथम पुरस्कार प्राप्त संकेतस्थळ
 
map akola dist.  
महत्त्वाचे
मा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची दि ०४/०७/२०१५ ची राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रमाची आढावा सभा
दि ४ जुलै २०१५ शाळाबाह्य बालकांचे एकदिवसीय सार्वत्रिक सर्वेक्षण पंचायत समिती /नगर परिषद गोषवारा
दि ४ जुलै २०१५ शाळाबाह्य बालकांचे एकदिवसीय सार्वत्रिक सर्वेक्षण अकोला तालुका
दि ४ जुलै २०१५ शाळाबाह्य बालकांचे एकदिवसीय सार्वत्रिक सर्वेक्षण अकोट तालुका
दि ४ जुलै २०१५ शाळाबाह्य बालकांचे एकदिवसीय सार्वत्रिक सर्वेक्षण बर्शिताकली तालुका
दि ४ जुलै २०१५ शाळाबाह्य बालकांचे एकदिवसीय सार्वत्रिक सर्वेक्षण बाळापुर तालुका
दि ४ जुलै २०१५ शाळाबाह्य बालकांचे एकदिवसीय सार्वत्रिक सर्वेक्षण मुर्तीजापूर तालुका
दि ४ जुलै २०१५ शाळाबाह्य बालकांचे एकदिवसीय सार्वत्रिक सर्वेक्षण तेल्हारा तालुका
दि ४ जुलै २०१५ शाळाबाह्य बालकांचे एकदिवसीय सार्वत्रिक सर्वेक्षण पातुर तालुका
दि ४ जुलै २०१५ शाळाबाह्य बालकांचे एकदिवसीय सार्वत्रिक सर्वेक्षण नगर परिषद मुर्तीजापूर तालुका
दि ४ जुलै २०१५ शाळाबाह्य बालकांचे एकदिवसीय सार्वत्रिक सर्वेक्षण नगर परिषद बाळापुर तालुका
आरोग्य विभाग दि. ८/११/१४ व ३०/११/१४ रोजी घेण्यात आलेल्या आरोग्य सेविका, ऑषध निर्माण अधिकारी व आरोग्य सेवक पु. या पदा करिता लेखी परीक्षे मध्ये पात्र ठरलेल्या उमेदवार यांची आसन क्रमांक नुसार यादी
आरोग्य विभाग दि. ८/११/१४ व ३०/११/१४ रोजी घेण्यात आलेल्या आरोग्य सेविका, ऑषध निर्माण अधिकारी व आरोग्य सेवक पु. या पदा करिता लेखी परीक्षे मध्ये अपात्र ठरलेल्या उमेदवार यांची आसन क्रमांक नुसार यादी
आरोग्य विभाग मधील आरोग्य सेविका, ऑषध निर्माण अधिकारी व आरोग्य सेवक पु. या पदा करिता लेखी परीक्षे मध्ये पात्र ठरलेल्या उमेदवारा मधून गुणवत्ते नुसार मूळ कागद पत्रे तपासणी करिता दि ०३/०७/२०१५ ला बोलाविलेल्या उमेदवारांची आसन क्रमांक नुसार यादी
शाळा प्रवेशोत्सव कार्यक्रम दि २६/०६/२०१५ रोजी शाळेला भेट देणे बाबत
मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दि १९/०६/२०१५ रोजी जि. प. कार्यालयीन व परिसर स्वछता बाबत घेतलेला आढावा
२६ जून २०१५ शाळा प्रवेशोत्सव कार्यक्रम सर्व शिक्षा अभियान शिक्षण विभाग प्राथमिक जि.प. अकोला सभा दि १८/०६/२०१५
०४ जुलै २०१५ शाळाबाह्य मुलांचे एक दिवसीय सार्वत्रिक सर्वेक्षण कार्यक्रम सर्व शिक्षा अभियान सभा दि १८/०६/२०१५
मुख्याध्यापक / अधिकारी सहविचार सभा शिक्षा अभियान शिक्षण विभाग प्राथमिक जि.प. अकोला सभा दि १८/०६/२०१५
१०० % वेतन देयके सेवार्थ प्रणाली मध्ये पूर्ण केलेली महाराष्ट्रातील पहिली जि.प.

सर्वे पि सुखिन सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया: