मुख्य पान   ईतिहास   संरचना   पदाधिकारी   अधिकारी   जाहिराती   निविदा   फोटो गॅलरी   संपर्क   माहितीचा अधिकार
दृष्टीक्ष॓पत अकोला जिल्हा परिषद
 
अकोला जिल्हा सर्वसाधारण माहिती
 
अकोला जिल्हयातील तालुक्यांची माहिती
अकोला जिल्हा परिषद॓च्या व॓बसाईटवर आपल॓ स्वागत आह॓
विभाग व योजना
सामान्य प्रशासन
अर्थ विभाग
ग्रामीण पाणी पुरवठा
पंचायत विभाग
शिक्षण विभाग
आरोग्य विभाग
महिला व बालकल्याण
समाज कल्याण विभाग
बांधकाम विभाग
लघु सिंचन विभाग
कृषी विभाग
पशु संवर्धन विभाग
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा
   
संगणक कक्ष
शासनाच्या महत्वाच्या लिंकस्
सेवा जेष्ठता यादी
नविन उपक्रम
सुचना / तक्रारी
हवामान करिता येथे पहावे
अधिनियम व अध्यादेश
शासन निर्णय
कर्मचारी करिता
माहितीचा अधिकार
नागरिकांची सनद
संग्राम कक्ष
अधिनियम अध्यादेश
 
 
अकोला जिल्हा परिषद॓ची व॓बसाईट
राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई तर्फे सन २०१३ चे प्रथम पुरस्कार प्राप्त संकेतस्थळ
 
map akola dist.  
महत्त्वाचे
मा. ना. डॉ. रणजीत पाटील पालक मंत्री अकोला जिल्हा यांच्या अध्यक्षते खाली आढावा सभा दि. ०८/११/२०१५
जलस्वराज्य २ कार्यक्रम कंत्राटी पद भरती
सरळ सेवा भरती सन २०१५ ऑनलाईन अर्ज स्वीकृती करिता
ऑषध निर्माण अधिकारी व आरोग्य सेविका (महिला) या पदाची सरळ सेवा भरती ची जाहिरात२०१५
सरळ सेवा भरती सन २०१५ ची जाहिरात
पंचायत विभाग जि.प.अकोला सन २०१४ सरळसेवा भरती अंतर्गत कंत्राटी ग्रामसेवक या पदाची निवळ व प्रतीक्षा यादी
मा. श्री. संजय धोत्रे खासदार तथा अध्यक्ष दक्षता व सनियंत्रण समिती सभा दि ०३/१०/१५
मा.जिल्हाधिकारी व मा.पदाधिकारी यांचे चर्चा सत्र दि २९/०९/२०१५ व आढावा सभा
१०० % वेतन देयके सेवार्थ प्रणाली मध्ये पूर्ण केलेली महाराष्ट्रातील पहिली जि.प.
सर्वे पि सुखिन सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया: