जिल्हा परिषद अकोलाच्या संकेतस्थळावर आपले स्वागत आहे

विविध योजना/ उपक्रमांचे प्रगती दर्शक डॅश बोर्ड

हॅन्डपम्प दुरस्ती अथवा नळ पाणीपुरवठा बाबत तक्रार येथे करा

नळ व हातपंप दुरुस्ती बाबत आपल्या तक्रारीची स्थिती येथे पहा.

 

बदली पात्र व सेवाजेष्ठता यादी सन २०२०-२१

उमेद-म.ग्रा.जि. अभियान

अधिक माहिती

कोविड -१९ लसीकरण मोहीम

अधिक माहिती

खर्चाची टक्केवारी

अधिक माहिती

नको धूम्रपान

अधिक माहिती

मा. मुख्यकार्यकारीअधिकारी

अधिक माहिती

मान्यवरांचे थोडक्यात मत

  • जिल्हा परिषदेच्या संकेतस्थळाला मी नियमित भेट देत आलो असून सदर संकेतस्थळावर अंत्यंत उपयोगी व महत्वपूर्ण माहिती विशेष करून जिल्हा परिषद, राज्य शासन तसेच केंद्र शासनाच्या विविध योजनांची मिळत राहते. आता सदर संकेतस्थळ नव्या रुपात आलेले असून माहितीचे फार चागले सादरीकरण करण्यात आलेले आहे. प्रशासनाच्या चांगल्या प्रयोगास हार्दिक शुभेच्छा.

    मा. निमा अरोरा (भा. प्र. से.)
    जिल्हाधिकारी अकोला

  • जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत चालणा-या विविध योजना, कार्यक्रम, सेवांची माहिती सरसामान्य नागरिक व संबधितांना त्वरित पुरविण्याच्या दृष्टीने प्रशासनाच्या वतीने अद्यावत संकेत स्थळाची निर्मिती करण्यात आलेली आहे, याचा जनतेला नक्कीच उपयोग होईल.
  • जिल्हा परिषद अंतर्गत होणारे कार्य, पुरविण्यात येणाऱ्या सेवा व योजना अधिक पारदर्शक व कार्यक्षमतेने होण्याच्या दृष्टीने मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प. अकोला यांच्या संकल्पनेतून महाराष्ट्र ज्ञान मंडळ, पुणे व जिल्हा परिषद अकोला यांच्या संयुक्त विद्यमाने विशेष संगणक प्रणाली तयार करण्याचे नियोजन करण्यात आलेले आहे.
महत्वाच्या जाहिराती व सूचना / प्रसिद्धी पत्रके

माहे मार्च 2019 च्या जाहिराती नुसार जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीतील आरोग्य विभागाशी संबंधित गट क संवर्गातील सर्व पदे भरण्याबाबत शुद्धी पत्रकानुसार सुधारित सूचना.

कार्यालय, जिल्हा शल्यचिकित्सक अकोला, मानसिक आरोग्य कार्यक्रम अंतर्गत वाहन भाडे तत्वाकरिता ई-दरपत्रक मागणी सूचना दि. १४-०९-२०२१

जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालय अकोला- तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत औषधी साहित्य खरेदी करणेबाबत दरपत्रक सूचना दि. ३०/०८/२०२१

आरोग्य विभाग, जि.प. अकोला अंतर्गत पदभरती जाहिरात . --(प्रसिद्धी दिनांक-२६-०८-२०२१)

शासन निर्णय दि.२३.०८.१९९६ नुसार गट ड मधून गट क या संवर्गात नियुक्तीकरीत शैक्षणिक पात्रतेनुसार जेष्ठता यादी सन २०२१ (प्रसिद्धी दिनांक-२४-०८-२०२१)

जि.प. अकोला अंतर्गत लेखा संवर्गातील पदोन्नतीस पात्र असलेल्या कर्मचा-यांची जेष्ठता यादि. --(प्रसिद्धी दिनांक-१७-०८-२०२१)

अनुकंपा भरती २०२० बाबत मूळ कागद पत्रे पडताळणी बाबत सूचना दिनाक -१४-०७-२०२१

सर्वसाधारण बदली प्रक्रिया सन २०२१ करीत साप्रवि संवर्गातील कर्मचारी यांची अंतिम जेष्टता यादी दिनाक -१४-०७-२०२१

 

 

VISITORS COUNT ::