जिल्हा परिषद अकोलाच्या संकेतस्थळावर आपले स्वागत आहे

दिव्यांग सर्वेक्षण

समाजकल्याण विभाग, जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत विशेष उपक्रम म्हणून “दिव्यांग सर्वेक्षण” हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. या उपक्रमांतर्गत अकोला जिल्हा (ग्रामीण) अंतर्गत सर्व प्रकारच्या दिव्यांगांचे विशेष मिहीम राबवून सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. या सर्वेक्षणातून प्राप्त होणाऱ्या माहितीच्या आधारे दिव्यांग व्यक्तींना अवश्यात त्या सर्व शासकीय योजनांचा लाभ पोहोचविण्याचा मानस आहे.

व्हिडीओ डाऊनलोड करा

बदली पात्र व सेवाजेष्ठता यादी सन २०२०-२१

कोविड -१९ लसीकरण मोहीम

अधिक माहिती

आजादी का अमृत महोत्सव

अधिक माहिती

नको धूम्रपान

अधिक माहिती

मा. मुख्यकार्यकारीअधिकारी

अधिक माहिती

मान्यवरांचे थोडक्यात मत

  • जिल्हा परिषदेच्या संकेतस्थळाला मी नियमित भेट देत आलो असून सदर संकेतस्थळावर अंत्यंत उपयोगी व महत्वपूर्ण माहिती विशेष करून जिल्हा परिषद, राज्य शासन तसेच केंद्र शासनाच्या विविध योजनांची मिळत राहते. आता सदर संकेतस्थळ नव्या रुपात आलेले असून माहितीचे फार चागले सादरीकरण करण्यात आलेले आहे. प्रशासनाच्या चांगल्या प्रयोगास हार्दिक शुभेच्छा.

    मा. निमा अरोरा (भा. प्र. से.)
    जिल्हाधिकारी अकोला

  • जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत चालणा-या विविध योजना, कार्यक्रम, सेवांची माहिती सरसामान्य नागरिक व संबधितांना त्वरित पुरविण्याच्या दृष्टीने प्रशासनाच्या वतीने अद्यावत संकेत स्थळाची निर्मिती करण्यात आलेली आहे, याचा जनतेला नक्कीच उपयोग होईल.
  • जिल्हा परिषद अंतर्गत होणारे कार्य, पुरविण्यात येणाऱ्या सेवा व योजना अधिक पारदर्शक व कार्यक्षमतेने होण्याच्या दृष्टीने मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प. अकोला यांच्या संकल्पनेतून महाराष्ट्र ज्ञान मंडळ, पुणे व जिल्हा परिषद अकोला यांच्या संयुक्त विद्यमाने विशेष संगणक प्रणाली तयार करण्याचे नियोजन करण्यात आलेले आहे.
महत्वाच्या जाहिराती व सूचना / प्रसिद्धी पत्रके

अधिसंख्य पदावर वर्ग केलेल्या कर्मचारी यांची माहिती (जि. प. अकोला )

SDRF फंड अंतर्गत ६ महिन्यांच्या कंत्राटी तत्वावर पदभरती जाहिरात दि. १२-०५-२०२२

पशुसंवर्धन विभाग, जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत बदली प्रक्रिया २०२२ बाबात यादी

कार्यकारी अभियंता (बांधकाम), जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत वाहन लिलाव सूचना

एन. सी. डी. कार्यक्रम सन 2022 - 23 करिता मासीक भाडे तत्वावर वाहन उपलब्ध करणे करिता ई दरपत्रक प्रकाशीत करण्यात येत आहे  

कृषी विभाग, जिल्हा परिषद अकोला - विद्या मंदिर फार्म मौजे हाता व निंबी (मालोकार) येथील जिल्हा परिषद मालकीच्या जमीन ठेक्याने देण्याकरिता जाहीर लिलाव सूचना

C.S. Office Akola- Quotation for central Suction system Dt.-17-03-2022

स्वच्छ भारत मिशन जि.प. अकोला अंतर्गत वाहन भाडेतत्वावर घेणे बाबत ई निविदा तिसरी वेळ

NQAS कार्यक्रम 21 - 22 अंतर्गत रुग्ण अभिप्राय फॉर्म ( OPD , IPD - ESS , PSS Form छपाई करिता आपले संकेत स्थळावरून E - Quotation बोलविणेबात सविनय सादर

राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान अकोट अंतर्गत कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी पदभरती पात्र अपात्र उमेदवारांची यादी

सहाय्यक संचालक, आरोग्य सेवा (कुष्ठरोग), अकोला कार्यालय अंतर्गत कुष्ठरोग रुग्णासाठी सेल्फ केअर कीट खरेदी करिता दरपत्रक मागणी सूचना दि-१८-०२-२०२२

स्वच्छ भारत मिशन जि.प. अकोला अंतर्गत वाहन भाडेतत्वावर घेणे बाबत ई निविदा दुसरी वेळ

पदोन्नतीचे विचार क्षेत्रात येणारे लिपिक वर्गिय कर्म यांची अंतिम जेष्ठता यादी 15/02/2022

पाणीपुरवठा विभाग जिल्हा परिषद अकोला - जल जिवन मिशन तांत्रिक पदे भरणेबाबत जाहिरात व अर्ज स्वीकारणेबाबात अर्जाचा नमुना

जल जीवन मिशन अंतर्गत गावांमध्ये भिंतीवर संदेश रंगवणे तसेच होर्डिंग, पोस्टर करिता दरपत्रक मागणी पत्र - दि-०४-०२-२०२२

राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान अकोट अंतर्गत कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी पदाची जाहिरात दि-०४-०२-२०२२

अनुकंपा अंतिम निवड यादी २०२१ दिनांक ३१/०१/२०२२ रोजी अंतिम यादीवर निवड करण्यात आलेल्या उमेदवारांना समुपदेशन द्वारे पदस्थापना देण्यात येणार असल्याने संबंधित उमेदवारांनी दुपारी ३. ३० वा. जि. प. कार्यालयात उपस्थित राहावे

कृषी विभाग, जिल्हा परिषद अकोला -जि.प. उपकर सन २०२१-२२ अंतर्गत विविध योजना लाभार्थी यादी -दि-२७-०१-२०२२

जिल्हा शैल्यचीकीत्सक कार्यालय अकोला -Motivational Speaker/Resourceful Person Advertisement

अनुकंपा तात्पुरते यादीवर निवड करण्यात आलेलया उमेद्वारांना महत्वाचे सुचना पत्र

अनुकंपा पदभरती सन २०२१ करीत तात्पुरती निवड यादी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. सादर यादीवर दि २४/०१/२०२२ पर्यंत आक्षेप तथा कागदपत्रे सादर करणेकरीता वेळ दिलेली आहे.

जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्ष जिल्हा परिषद अकोला करिता वाहन भाड्याने घेणे करिता ई निविदा सूचना
राष्ट्रीय  आरोग्य  अभियान  अंतर्गत  सन  2021-22 करिता  मासिक  भाडे  तत्वावर  वाहन  उपलब्ध   करणे करीत वाहन इ निविदा (अंतिम मुदतवाढ ) प्रकाशित  करण्यात येत आहे. 

Pulse Polio लसीकरण मोहीम दिनांक 23 जानेवारी 2022 करिता Marker Pen चे दरपञक सुचना सादर करणेबाबत

समाजकल्याण विभाग जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत एकल कलाकार (वैयक्तिक) करिता अर्ज स्वीकारणेबाबात अर्जाचा नमुना

अनुकंपा अंतिम प्रतीक्षा यादी सन २०२२

गट ड मधून गट क पदावर समावेशन करण्यात आलेलया कर्मचाऱ्यांची अंतिम निवड यादी . यादीवरील निवड झालेल्या उमेदवारांनी पदस्थापनेसाठी दिनांक १४ जानेवारी २०२२ रोजी दुपारी ३. ३० वाजता हजार राहावे.

विकृती कृष्ठरुग्नांसाठी सेल्फ केअर कीट व स्प्लीटस खरेदी करिता दरपत्रके मागणी सूचना दि-०३-०१-२०२२

परिचर गट ड पदावरील कर्मचारी यांचे गट क पदावर समावेशन बाबत यादी

सामान्य प्रशासन विभाग, जिल्हा परिषद अकोला - अनुकंपा उमेदवारांची तात्पुरती प्रतीक्षा यादी-२०२२

जिल्हा शैल्यचीकीत्सक कार्यालय अकोला - राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत साहित्य खरेदी बाबत दरपत्रक मागणी सूचना दि-२४-१२-२०२१

राष्ट्रीय  आरोग्य  अभियान  अंतर्गत  सन  2021-22 करिता  मासिक  भाडे  तत्वावर  वाहन  उपलब्ध   करणे करीत वाहन इ निविदा प्रकाशित  करण्यात येत आहे दि-१५-१२-२०२१

कार्यालय, जिल्हा शल्य चिकित्सक, अकोला -MHM- NPHCE(NCD) अंतर्गत औषधी साहित्य खरेदी करिता दरपत्रक मागणी सूचना दि.-०३-१२-२०२१

===== इतर सूचना व जाहिराती पाहणे करिता कृपया इथे क्लिक करा ======

 

VISITORS COUNT ::