मुख्य पान   ईतिहास   संरचना   पदाधिकारी   अधिकारी   जाहिराती   निविदा   फोटो गॅलरी   संपर्क   माहितीचा अधिकार
दृष्टीक्ष॓पत अकोला जिल्हा परिषद
 
अकोला जिल्हा सर्वसाधारण माहिती
 
अकोला जिल्हयातील तालुक्यांची माहिती
अकोला जिल्हा परिषद॓च्या व॓बसाईटवर आपल॓ स्वागत आह॓
विभाग व योजना
सामान्य प्रशासन
अर्थ विभाग
ग्रामीण पाणी पुरवठा
पंचायत विभाग
शिक्षण विभाग
आरोग्य विभाग
महिला व बालकल्याण
समाज कल्याण विभाग
बांधकाम विभाग
लघु सिंचन विभाग
कृषी विभाग
पशु संवर्धन विभाग
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा
   
संगणक कक्ष
शासनाच्या महत्वाच्या लिंकस्
सेवा जेष्ठता यादी
नविन उपक्रम
सुचना / तक्रारी
हवामान करिता येथे पहावे
अधिनियम व अध्यादेश
शासन निर्णय
कर्मचारी करिता
माहितीचा अधिकार
नागरिकांची सनद
संग्राम कक्ष
खाते प्रमुख ईमेल
अधिनियम अध्यादेश
बदली पात्र कर्मचारी याच्या वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी
जि.प.अकोला अंतर्गत खाते विभाग मध्ये कार्यरत असलेल्या अधिकारी , कर्मचारी यांचे भ्रमण ध्वनी क्रमांकाची यादी   
 
अकोला जिल्हा परिषद॓ची व॓बसाईट
राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई तर्फे सन २०१३ चे प्रथम पुरस्कार प्राप्त संकेतस्थळ
स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत एक नवीन उपक्रम "Find Your Loo!!" डाउनलोड करा
 
map akola dist.  
महत्त्वाचे
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा अकोला अंतर्गत गट समन्वयक पदा करिता घेण्यात आलेल्या लेखी परीक्षेचा निकाल 
जिल्हा शल्यचिकित्सक अकोला यांचे कार्यकशाळे करीता दरपत्रके  मागविणे बाबात  जाहिरात 
पंचायत समिती अकोला करीता लोखंडी रॅक खरेदी करणेबाबत जाहिरात 
बांधकाम विभाग अंतर्गत सूचना क्रमांक ३ इ निविदा प्रसिद्ध करणे बाबत
आरोग्य विभाग अंतर्गत वैद्यकीय अधिकारी गट अ या पदाकरिता ची जाहिरात 

अकोला जिल्हा परिषद मधील सर्व अधिकारी कर्मचारी याचे दिनाक 16-12-2017 रोजी झिरो पेंडन्सी व डेली डिसपोजल अभियान अंतर्गत एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 

झिरो पेंडन्सी डेली डिस्पोजल PPT
दि. २२/०८/२००५ नंतरची अनुकंपाधारक उमेदवारांची यादी
दि. २२/०८/२००५ पूर्वीची प्रलंबित अनुकंपाधारक उमेदवारांची यादी

सर्वे पि सुखिन सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया: