मुख्य पान   ईतिहास   संरचना   पदाधिकारी   अधिकारी   जाहिराती   निविदा   फोटो गॅलरी   संपर्क   माहितीचा अधिकार
दृष्टीक्ष॓पत अकोला जिल्हा परिषद
 
अकोला जिल्हा सर्वसाधारण माहिती
 
अकोला जिल्हयातील तालुक्यांची माहिती
अकोला जिल्हा परिषद॓च्या व॓बसाईटवर आपल॓ स्वागत आह॓
विभाग व योजना
सामान्य प्रशासन
अर्थ विभाग
ग्रामीण पाणी पुरवठा
पंचायत विभाग
शिक्षण विभाग
आरोग्य विभाग
महिला व बालकल्याण
समाज कल्याण विभाग
बांधकाम विभाग
लघु सिंचन विभाग
कृषी विभाग
पशु संवर्धन विभाग
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा
   
संगणक कक्ष
शासनाच्या महत्वाच्या लिंकस्
सेवा जेष्ठता यादी
नविन उपक्रम
सुचना / तक्रारी
हवामान करिता येथे पहावे
अधिनियम व अध्यादेश
शासन निर्णय
कर्मचारी करिता
माहितीचा अधिकार
नागरिकांची सनद
खाते प्रमुख ईमेल
 
बदली पात्र कर्मचारी याच्या वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी
जि.प.अकोला अंतर्गत खाते विभाग मध्ये कार्यरत असलेल्या अधिकारी , कर्मचारी यांचे भ्रमण ध्वनी क्रमांकाची यादी   
 
अकोला जिल्हा परिषद॓ची व॓बसाईट
राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई तर्फे सन २०१३ चे प्रथम पुरस्कार प्राप्त संकेतस्थळ
स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत एक नवीन उपक्रम "Find Your Loo!!" डाउनलोड करा
 
 
महत्त्वाचे

ग्रामीण जीवन्नोती अभियान अंतर्गत प्रशिक्षण केंद्र निवड बाबत आवेदन पत्राचे प्रारूप 

जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालय अकोला अंतर्गत सन २०१८-१९ करीता बैठक व्यवस्था, भोजन व्यवस्था, वाहन भाड्याने घेणे बाबत इ दारपत्रके मागणी बाबत

जिल्हा क्षयरोग अधिकारी कार्यालय अकोला अंतर्गत प्रयोगशाळा रसायन / साहित्य खरेदी करीत दरपत्रके मागणी बाबत
जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालय अकोला अंतर्गत औषधी व साहित्य खरेदी करीता इ दरपत्रके मागविणे बाबत  
जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन अंतर्गत सनदी लेखापालाची नियुक्त करणे बाबत
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जाहिरात 
जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालय अकोला येथील इ दरपत्रक 
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत स्टेशनरी व किराणा साहित्य खरेदी बाबत जाहिरात 
सामान्य प्रशासन विभाग अंतर्गत अनुकंपा पत्र
सामान्य प्रशासन विभाग अंतर्गत अनुकंपा यादी २०१८
दि. २२/०८/२००५ नंतरची अनुकंपाधारक उमेदवारांची यादी
दि. २२/०८/२००५ पूर्वीची प्रलंबित अनुकंपाधारक उमेदवारांची यादी

सर्वे पि सुखिन सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया: