मुख्य पान   ईतिहास   संरचना   पदाधिकारी   अधिकारी   जाहिराती   निविदा   फोटो गॅलरी   संपर्क   माहितीचा अधिकार
दृष्टीक्ष॓पत अकोला जिल्हा परिषद
 
अकोला जिल्हा सर्वसाधारण माहिती
 
अकोला जिल्हयातील तालुक्यांची माहिती
अकोला जिल्हा परिषद॓च्या व॓बसाईटवर आपल॓ स्वागत आह॓
विभाग व योजना
सामान्य प्रशासन
अर्थ विभाग
ग्रामीण पाणी पुरवठा
पंचायत विभाग
शिक्षण विभाग
आरोग्य विभाग
महिला व बालकल्याण
समाज कल्याण विभाग
बांधकाम विभाग
लघु सिंचन विभाग
कृषी विभाग
पशु संवर्धन विभाग
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा
   
संगणक कक्ष
शासनाच्या महत्वाच्या लिंकस्
सेवा जेष्ठता यादी
नविन उपक्रम
सुचना / तक्रारी
हवामान करिता येथे पहावे
अधिनियम व अध्यादेश
शासन निर्णय
कर्मचारी करिता
माहितीचा अधिकार
नागरिकांची सनद
संग्राम कक्ष
खाते प्रमुख ईमेल
अधिनियम अध्यादेश
 
 
अकोला जिल्हा परिषद॓ची व॓बसाईट
राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई तर्फे सन २०१३ चे प्रथम पुरस्कार प्राप्त संकेतस्थळ
स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत एक नवीन उपक्रम "Find Your Loo!!" डाउनलोड करा
 
map akola dist.  
महत्त्वाचे
सुधारित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रमा अंतर्गत प्रयोगशाळा रसायन / साहित्य खरेदी करीत दर पत्रके सादर करणे बाबत जाहिरात
बांधकाम विभाग अंतर्गत काम वाटप समिती सभा दि १ मार्च २०१७
व्हीजन सेटर करीत साहित्य खरेदी जिल्हा शल्य चिकित्सक यांचे कार्यालयातील जाहिरात
जिल्हा शल्य चिकित्सक यांचे कार्यालयातील जाहिरात प्रेरणा प्रकल्प व राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रम 
औषधी साहित्याचे दरपत्रक बॉलविणे बाबतची जाहिरात 
पी सी पी एन डी टी कार्यक्रमाबद्दल जनजागृती करण्याची माहिती  
जिल्हा परिषद अकोला मधील जिल्हा स्तरीय क्रीडा स्पर्धा व सांस्कृतिक महोत्सव सन २०१७ 
ई निविदा सूचना क्रमांक ५ बांधकाम विभाग जि प अकोला
मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दि 31/12/2016 रोजी घेतलेली सभेची माहिती
जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्ष स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जाहिरात
पंचायत समिती अकोला अंतर्गत निविदा
सेवा प्रवेशोत्तर परीक्षेचा निकाल सन २०१५-२०१६
जिल्हा परिषद अकोला स्वच्छ महाराष्ट्रमध्ये भेटी व कुटुंब संवाद उत्कृष्ट पद्धतीने राबविल्या बद्दल मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी व मा. उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पाणी व स्वच्छता ) , तसेच जिल्हातील निवडक सरपंचांचा मा. पाणीपुरवठा मंत्री , अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री यांचे हस्ते दि. ०१/१०/२०१६ रोजी पुणे येथे सन्मान करण्यात आला
यादी
सर्वे पि सुखिन सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया: