जिल्हा परिषद अकोलाच्या संकेतस्थळावर आपले स्वागत आहे

दिव्यांग सर्वेक्षण

समाजकल्याण विभाग, जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत विशेष उपक्रम म्हणून “दिव्यांग सर्वेक्षण” हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. या उपक्रमांतर्गत अकोला जिल्हा (ग्रामीण) अंतर्गत सर्व प्रकारच्या दिव्यांगांचे विशेष मिहीम राबवून सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. या सर्वेक्षणातून प्राप्त होणाऱ्या माहितीच्या आधारे दिव्यांग व्यक्तींना अवश्यात त्या सर्व शासकीय योजनांचा लाभ पोहोचविण्याचा मानस आहे.

व्हिडीओ डाऊनलोड करा

बदली पात्र व सेवाजेष्ठता यादी सन २०२०-२१

कोविड -१९ लसीकरण मोहीम

अधिक माहिती

आजादी का अमृत महोत्सव

अधिक माहिती

नको धूम्रपान

अधिक माहिती

मा. मुख्यकार्यकारीअधिकारी

अधिक माहिती

मान्यवरांचे थोडक्यात मत

  • जिल्हा परिषदेच्या संकेतस्थळाला मी नियमित भेट देत आलो असून सदर संकेतस्थळावर अंत्यंत उपयोगी व महत्वपूर्ण माहिती विशेष करून जिल्हा परिषद, राज्य शासन तसेच केंद्र शासनाच्या विविध योजनांची मिळत राहते. आता सदर संकेतस्थळ नव्या रुपात आलेले असून माहितीचे फार चागले सादरीकरण करण्यात आलेले आहे. प्रशासनाच्या चांगल्या प्रयोगास हार्दिक शुभेच्छा.

    मा. निमा अरोरा (भा. प्र. से.)
    जिल्हाधिकारी अकोला

  • जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत चालणा-या विविध योजना, कार्यक्रम, सेवांची माहिती सरसामान्य नागरिक व संबधितांना त्वरित पुरविण्याच्या दृष्टीने प्रशासनाच्या वतीने अद्यावत संकेत स्थळाची निर्मिती करण्यात आलेली आहे, याचा जनतेला नक्कीच उपयोग होईल.
  • जिल्हा परिषद अंतर्गत होणारे कार्य, पुरविण्यात येणाऱ्या सेवा व योजना अधिक पारदर्शक व कार्यक्षमतेने होण्याच्या दृष्टीने मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प. अकोला यांच्या संकल्पनेतून महाराष्ट्र ज्ञान मंडळ, पुणे व जिल्हा परिषद अकोला यांच्या संयुक्त विद्यमाने विशेष संगणक प्रणाली तयार करण्याचे नियोजन करण्यात आलेले आहे.
महत्वाच्या जाहिराती व सूचना / प्रसिद्धी पत्रके

जिल्हा शैल्यचीकीत्सक कार्यालय अकोला -Motivational Speaker/Resourceful Person Advertisement

अनुकंपा तात्पुरते यादीवर निवड करण्यात आलेलया उमेद्वारांना महत्वाचे सुचना पत्र

अनुकंपा पदभरती सन २०२१ करीत तात्पुरती निवड यादी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. सादर यादीवर दि २४/०१/२०२२ पर्यंत आक्षेप तथा कागदपत्रे सादर करणेकरीता वेळ दिलेली आहे.

जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्ष जिल्हा परिषद अकोला करिता वाहन भाड्याने घेणे करिता ई निविदा सूचना
राष्ट्रीय  आरोग्य  अभियान  अंतर्गत  सन  2021-22 करिता  मासिक  भाडे  तत्वावर  वाहन  उपलब्ध   करणे करीत वाहन इ निविदा (अंतिम मुदतवाढ ) प्रकाशित  करण्यात येत आहे. 

Pulse Polio लसीकरण मोहीम दिनांक 23 जानेवारी 2022 करिता Marker Pen चे दरपञक सुचना सादर करणेबाबत

समाजकल्याण विभाग जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत एकल कलाकार (वैयक्तिक) करिता अर्ज स्वीकारणेबाबात अर्जाचा नमुना

अनुकंपा अंतिम प्रतीक्षा यादी सन २०२२

गट ड मधून गट क पदावर समावेशन करण्यात आलेलया कर्मचाऱ्यांची अंतिम निवड यादी . यादीवरील निवड झालेल्या उमेदवारांनी पदस्थापनेसाठी दिनांक १४ जानेवारी २०२२ रोजी दुपारी ३. ३० वाजता हजार राहावे.

विकृती कृष्ठरुग्नांसाठी सेल्फ केअर कीट व स्प्लीटस खरेदी करिता दरपत्रके मागणी सूचना दि-०३-०१-२०२२

परिचर गट ड पदावरील कर्मचारी यांचे गट क पदावर समावेशन बाबत यादी

सामान्य प्रशासन विभाग, जिल्हा परिषद अकोला - अनुकंपा उमेदवारांची तात्पुरती प्रतीक्षा यादी-२०२२

जिल्हा शैल्यचीकीत्सक कार्यालय अकोला - राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत साहित्य खरेदी बाबत दरपत्रक मागणी सूचना दि-२४-१२-२०२१

राष्ट्रीय  आरोग्य  अभियान  अंतर्गत  सन  2021-22 करिता  मासिक  भाडे  तत्वावर  वाहन  उपलब्ध   करणे करीत वाहन इ निविदा प्रकाशित  करण्यात येत आहे दि-१५-१२-२०२१

कार्यालय, जिल्हा शल्य चिकित्सक, अकोला -MHM- NPHCE(NCD) अंतर्गत औषधी साहित्य खरेदी करिता दरपत्रक मागणी सूचना दि.-०३-१२-२०२१

जिल्हा क्षयरोग अधिकारी कार्यालय अकोला अंतर्गत डिजिटल एक्सरे काढण्यासाठी द्विलीफाफा पद्धतीने दरपत्रके मागविणे बाबत सूचना दि.१५-११-२०२१

जिल्हा प्रशिक्षण केंद अकोला अंतर्गत नवीन ट्रेनिंग सेंटरचे नुतनीकरण,विद्युतीकरण व फर्निचर चे काम करणेबाबत दरपत्रक मागणी सूचना दि- ०२-११-२०२१

अनुकंपा उमेदवारांची अंतिम निवड यादी २८/१०/२०२१

सामान्य प्रशासन विभागाचे अधिनस्त वाहनांचा  जाहीर लिलाव दि.1.11.2021 चे अटी व शर्ती

सामान्य प्रशासन विभाग अंतर्गत पदोन्नती करीता तात्पुरती यादी - दि.२१-१०-२०२१


===== इतर सूचना व जाहिराती पाहणे करिता कृपया इथे क्लिक करा ======

 

VISITORS COUNT ::