मुख्य पान   ईतिहास   संरचना   पदाधिकारी   अधिकारी   जाहिराती   निविदा   फोटो गॅलरी   संपर्क   माहितीचा अधिकार
अकोला जिल्हा परिषद॓च्या व॓बसाईटवर आपल॓ स्वागत आह॓

 अर्थ विभाग


संगणक कक्ष
शासनाच्या महत्वाच्या लिंकस्
सेवा जेष्ठता यादी
नविन उपक्रम
सुचना / तक्रारी
 
 

विषय समिती

 

प्रस्तावना:

  • अर्थ समिती जिल्हा परीषद अकोला मासिक सभा
  • समिती सदस्य
अर्थ समिती .. मा. सभापती - मा. श्रीमती जयाताई ज्ञानदेव गावंडे
अ.क्रं अर्थ समिती सन्माननीय सदस्यांचे संपूर्ण नाव व पत्ता
1 अर्थ समिती वाकोडे संघपाल ओंकार मुपो दानापूर ता.तेल्हार जि अकोला
2 अर्थ समिती राटोड अशोक हिारासिंग मु कासारखेड पो महागाव ता.बाटा जि.अकोला
3 अर्थ समिती सौ. सरतने बेबीताई गजानन मु शिवपूर पो बोर्डी ता.अकोट जि.अकोला
4 अर्थ समिती बगाडे अनंता नामदेवरा मुपो शिर्ला ता.पातूर जि.अकोला
5 अर्थ समिती चंदन कमलबाई बाळकूष्ण मुपो दहिगाव ता.तेल्हारा जि.अकोला
6 अर्थ समिती डॉ.प्रशांत अढाउ मु पास्टूल पो देवरी ता. अकोट जि.अकोला
7 अर्थ समिती ढोरे बंडूभाउ दोलतराव मुू शिवापूर पो कान्हेरी सरप ता.जि.अकोला
8 अर्थ समिती सौ मावंस्कर जमुना प्रकाश मु भिली पो खंडाळा ता तेल्हारा जि.अकोला