मुख्य पान   ईतिहास   संरचना   पदाधिकारी   अधिकारी   जाहिराती   निविदा   फोटो गॅलरी   संपर्क   माहितीचा अधिकार
अकोला जिल्हा परिषद॓च्या व॓बसाईटवर आपल॓ स्वागत आह॓

 अर्थ विभाग


संगणक कक्ष
शासनाच्या महत्वाच्या लिंकस्
सेवा जेष्ठता यादी
नविन उपक्रम
सुचना / तक्रारी
 
 

Download

 

प्रस्तावना:

  • वैद्यकीय देयक तपासणी सुची
  • गट विमा योजना प्रस्ताव
  • भ. नि. नि. प्रस्ताव
  • पेन्शन प्रकरण
  • कामासंबधी देयके पारित करताना घ्यावयाची दक्षता
  • ग्रामिण पाणी पुरवठा - तपासणी सुची