मुख्य पान   ईतिहास   संरचना   पदाधिकारी   अधिकारी   जाहिराती   निविदा   फोटो गॅलरी   संपर्क   माहितीचा अधिकार
अकोला जिल्हा परिषद॓च्या व॓बसाईटवर आपल॓ स्वागत आह॓


संगणक कक्ष
शासनाच्या महत्वाच्या लिंकस्
सेवा जेष्ठता यादी
नविन उपक्रम
सुचना / तक्रारी
 
 
  सेवा जेष्ठता यादी - जिल्हा परिषद अकोला
सामान्य प्रशासन विभाग सामान्य प्रशासन विभाग अंतर्गत सर्व प्रवर्ग निहाय अंतिम जेष्ठता सूची २०१८
 
सहायक प्रशासन अधिकारी कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी विस्तार अधिकारी सांखिकी लघुलेखक उच्च श्रेणी
लघुलेखक निम्न श्रेणी लघुटंक लेखक वाहन चालक साप्रवी अंतर्गत अपंग कर्मचारी
वरिष्ठ सहायक कनिष्ठ सहायक परिचर / सफाई कर्मचारी
       
       
अर्थ विभाग
 
सहायक लेखाधिकारी कनिष्ठ लेखाधिकारी वरिष्ठ सहायक लेखा कनिष्ठ सहायक लेखा
   
आरोग्य विभाग
  आरोग्य विभाग अंतर्गत सर्व सवर्गाची जेष्टता यादी ०१/०१/२०१८
  बांधकाम विभाग 
   
  कृषी विभाग
कृषी अधिकारी
विस्तार अधिकारी कृषी
शिक्षण विभाग प्राथमिक 
 
मुख्यध्यापक मराठी मुख्यध्यापक उर्दू अधिव्याख्याता मराठी अधिव्याख्याता उर्दू वरिष्ठ विस्तार अधिकारी शिक्षण
कनिष्ठ विस्तार अधिकारी शिक्षण प्राथमिक शिक्षक मराठी प्राथमिक शिक्षक उर्दू प्राथमिक पदवीधर शिक्षक मराठी प्राथमिक पदवीधर शिक्षक उर्दू
प्राथमिक मुख्यध्यापक मराठी प्राथमिक मुख्यध्यापक उर्दू वरिष्ठ शिक्षक मराठी वरिष्ठ शिक्षक उर्दू
         
         
ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग
 
कनिष्ट अभियंता विधूत / यांत्रिकी कनिष्ट अभियंता स्थापत्य
   
   
  लघु सिंचन
   
पशु संवर्धन विभाग 
  पशुधन विकास अधिकारी / पशुधन पर्यवेक्षक / पत्तीबंधक याची जेष्ठता सूची
  महिला व बालकल्याण विभाग