मुख्य पान   ईतिहास   संरचना   पदाधिकारी   अधिकारी   जाहिराती   निविदा   फोटो गॅलरी   संपर्क   माहितीचा अधिकार
अकोला जिल्हा परिषद॓च्या व॓बसाईटवर आपल॓ स्वागत आह॓


संगणक कक्ष
शासनाच्या महत्वाच्या लिंकस्
सेवा जेष्ठता यादी
नविन उपक्रम
सुचना / तक्रारी
 
 
  वास्तव सेवा जेष्ठता यादी - जिल्हा परिषद अकोला
सामान्य प्रशासन विभाग
सहायक प्रशासन अधिकारी कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी विस्तार अधिकारी सांखिकी
वरिष्ठ सहायक कनिष्ठ सहायक खाते विभागांना द्यावयाचे पत्र
परिचर / सफाई कामगार परिचर या संवर्गातील कर्मचारी यांची विनंती नुसार सुधारित यादी 
सहायक प्रशासन अधिकारी कनिष्ठ सहायक परिचर
 
  शिक्षण विभाग प्राथमिक
प्राथमिक शिक्षक या संवर्गातील कर्मचारी यांचे अंतिम अवघड क्षेत्र व साधारण क्षेत्र  याद्या 
विस्तार अधिकारी शिक्षण  विभाग प्राथमिक मधील कर्मचारी यांच्या वास्तव्य  बदली बाबत याद्या
केंद्र प्रमुख या संवर्ग सन 2017 स्थानांतर
   
अर्थ विभाग
       
अर्थ विभाग मधील कर्मचारी यांच्या वास्तव्य  बदली बाबत याद्या      
 
  पंचायत विभाग 
विस्तार अधिकारी पंचायत  बदली पात्र कर्मचारी याच्या वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी      
खाते विभागांना द्यावयाचे पत्र      
पंचायत विभाग अंतर्गत अंतिम वास्तव्य  सेवाजेष्ठता यादी      
 
आरोग्य विभाग
       
  बांधकाम विभाग
       
बांधकाम  विभाग मधील कर्मचारी यांच्या वास्तव्य  बदली बाबत याद्या      
बांधकाम  विभाग मधील कर्मचारी यांच्या वास्तव्य  बदली बाबत याद्या.
  कृषी विभाग
     
शिक्षण विभाग माध्यमिक
ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग
ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग मधील कर्मचारी यांच्या वास्तव्य , प्रशासकीय विंनंती बदली बाबत याद्या
 
  लघु सिंचन विभाग
लघुसिंचन  विभाग मधील कर्मचारी यांच्या वास्तव्य  बदली बाबत याद्या
पशु संवर्धन विभाग
पशु संवर्धन विभाग अंतर्गत कर्मचारी यांची सन २०१७ ची बदलीपात्र कर्मचारी यांची वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादि       
पशु संवर्धन  विभाग अंतर्गत अंतिम वास्तव्य  सेवाजेष्ठता यादी      
महिला व बालकल्याण विभाग
   
महिला बालकल्याण  विभाग मधील कर्मचारी यांच्या वास्तव्य  बदली बाबत याद्या
  महिला बालकल्याण  विभाग मधील कर्मचारी यांच्या वास्तव्य  बदली बाबत याद्या.