मुख्य पान   ईतिहास   संरचना   पदाधिकारी   अधिकारी   जाहिराती   निविदा   फोटो गॅलरी   संपर्क   माहितीचा अधिकार
अकोला जिल्हा परिषद॓च्या व॓बसाईटवर आपल॓ स्वागत आह॓

 
 
 


संगणक कक्ष
शासनाच्या महत्वाच्या लिंकस्
सेवा जेष्ठता यादी
नविन उपक्रम
सुचना / तक्रारी
 
 
- जिल्हा परिषद, अकोला
   
स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम अंतर्गत अद्यावत माहिती
जिल्हा परिषद अकोला स्वच्छ महाराष्ट्रमध्ये भेटी व कुटुंब संवाद उत्कृष्ट पद्धतीने राबविल्या बद्दल मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी व मा. उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पाणी व स्वच्छता ) , तसेच जिल्हातील निवडक सरपंचांचा मा. पाणीपुरवठा मंत्री , अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री यांचे हस्ते दि. ०१/१०/२०१६ रोजी पुणे येथे सन्मान करण्यात आला
मा .जिल्हाधिकारी व मा.पदाधिकारी यांचे चर्चा सत्र दि २९/०९/२०१५ व आढावा सभा
मा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दि ०८/०९/२०१५ रोजी ची स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम अंतर्गत आढावा सभा
मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दि ११/०६/२०१५ रोजी घेतलेली समन्वय सभेची माहिती
  स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम २०१५-२०१६
  मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दि ०७/०५/२०१५ रोजी घेतलेली समन्वय सभा
   
  स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत तालुकानिहाय माहिती
   
  स्वछ भारत मिशन एक पाऊल पुढे प्रगती अहवाल
   
  पाणी चाचणी अहवाल तालुका निहाय माहिती खालील प्रमाणे
  अकोला
  अकोट
  बाळापुर
  बर्शिताकली
  पातुर
  मुर्तीजापूर
  तेल्हारा
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
विभागाच्या योजना
फोटो करिता येथे पहावे