मुख्य पान   ईतिहास   संरचना   पदाधिकारी   अधिकारी   जाहिराती   निविदा   फोटो गॅलरी   संपर्क   माहितीचा अधिकार
अकोला जिल्हा परिषद॓च्या व॓बसाईटवर आपल॓ स्वागत आह॓

 
 
 


संगणक कक्ष
शासनाच्या महत्वाच्या लिंकस्
सेवा जेष्ठता यादी
नविन उपक्रम
सुचना / तक्रारी
 
 
- जिल्हा परिषद, अकोला
   
मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दि ०७/०५/२०१५ रोजी घेतलेली समन्वय सभा
   
  महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम १९५९ चे कलम ३९(१) व ४०(२) ची माहिती
   
   
पर्यावरण ग्राम समृद्धी योजना माहिती
  अकोला
  अकोट
  बाळापुर
  बार्शीटाकली
  पातुर
  मुर्तीजापूर
  तेल्हारा
   
  पाणी पट्टी कर वसुली
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
विभागाच्या योजना
फोटो करिता येथे पहावे