मुख्य पान   ईतिहास   संरचना   पदाधिकारी   अधिकारी   जाहिराती   निविदा   फोटो गॅलरी   संपर्क   माहितीचा अधिकार
अकोला जिल्हा परिषद॓च्या व॓बसाईटवर आपल॓ स्वागत आह॓

 
 
 


संगणक कक्ष
शासनाच्या महत्वाच्या लिंकस्
सेवा जेष्ठता यादी
नविन उपक्रम
सुचना / तक्रारी
 
 
- जिल्हा परिषद, अकोला
   
पाणी पुरवठा विभाग अंतर्गत पाणी टंचाई बाबतचा आढावा दि. ३०/०१/२०१६.
मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दि ०७/०५/२०१५ रोजी घेतलेली समन्वय सभा
राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम खर्चाची माहिती
  मा. आमदारांचा स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत कामाचा प्रगती अहवाल
  मा. खासदारांचा स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत कामाचा प्रगती अहवाल
  पाणी टंचाई निवारणार्थ उपाय योजना पाक्षिक अहवाल
  पाणी टंचाई उपाय योजना
   
  तालुका निहाय संभाव्य पाणी टंचाई निवारणार्थ प्रस्तावित उपाय योजना कृती आराखडा २०१५
   
  अकोला
  अकोट
  बाळापुर
  बर्शिताकली
  पातुर
  मुर्तीजापूर
  तेल्हारा
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
विभागाच्या योजना
फोटो करिता येथे पहावे