मुख्य पान   ईतिहास   संरचना   पदाधिकारी   अधिकारी   जाहिराती   निविदा   फोटो गॅलरी   संपर्क   माहितीचा अधिकार
अकोला जिल्हा परिषद॓च्या व॓बसाईटवर आपल॓ स्वागत आह॓

 
 
 


संगणक कक्ष
शासनाच्या महत्वाच्या लिंकस्
सेवा जेष्ठता यादी
नविन उपक्रम
सुचना / तक्रारी
 
 
- जिल्हा परिषद, अकोला
जलयुकत शिवार अभियान लघुसिंचन विभाग जि प अकोला अंतर्गत छायाचित्र
जलयुकत शिवार अभियान लघुसिंचन विभाग जि प अकोला अंतर्गत माहिती ०१/१०/२०१६
मा. मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांनी दि. १८/०२/२०१६ रोजी लघुसिंचन विभाग अंतर्गत जलयुक्त शिवार अभियान ची आढावा सभा
लघुसिंचन विभाग जलयुक्त शिवार अभियान अंतर्गत मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची दि. ३०/०१/२०१६ ची आढावा सभा
लघुसिंचन विभाग जलयुक्त शिवार अभियान अंतर्गत सन २०१५ - २०१६ ची कामे
मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची लघुसिंचन विभाग जलयुक्त शिवार अभियान अंतर्गत दि. ०१/०२/२०१६ ची आढावा बैठक सभा
जलयुक्त शिवार अभियान अंतर्गत कामांची छायाचित्रे
  विदर्भ साधन सिंचन विकास कार्यक्रम अंतर्गत मा मुख्य कार्यकारी अधिकार यांची आढावा सभा दि ०१/१०/२०१५
  जलयुक्त शिवार अभियान अंतर्गत मा मुख्य कार्यकारी अधिकार यांची आढावा सभा दि ०१/१०/२०१५
  जलयुक्त शिवार अभियान अंतर्गत कामांचा गोषवारा
  जलयुक्त शिवार अभियान अंतर्गत कृषी विभागीची कामे
  जलयुक्त शिवार अभियान अंतर्गत महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना ची कामे
  जलयुक्त शिवार अभियान अंतर्गत भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणा अकोला ची कामे
  जलयुक्त शिवार अभियान अंतर्गत लघुसिंचन विभाग ची कामे
  धडक सिंचन विहीर अंतर्गत एकून ३२९ विहीर मधून १८४ विहीर पूर्ण ११३ प्रगती पथावर तालुका निहाय माहिती
  मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दि ०७/०५/२०१५ रोजी घेतलेली समन्वय सभा
  लघुसिंचन विभाग अंतर्गत जलयुक्त शिवार अभियान ची कामे
  जलयुक्त शिवार अभियान कामांची फोटो
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
विभागाच्या योजना