मुख्य पान   ईतिहास   संरचना   पदाधिकारी   अधिकारी   जाहिराती   निविदा   फोटो गॅलरी   संपर्क   माहितीचा अधिकार
अकोला जिल्हा परिषद॓च्या व॓बसाईटवर आपल॓ स्वागत आह॓

 
 
 


संगणक कक्ष
शासनाच्या महत्वाच्या लिंकस्
सेवा जेष्ठता यादी
नविन उपक्रम
सुचना / तक्रारी
 
 
- जिल्हा परिषद, अकोला
आत्मा नियामक समिती सभा १७/१२/२०१५
कृषी पणन मार्गदर्शिका महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषी विकास प्रकल्प
एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रम
जलयुक्त शिवार अभियान खेर्डा खु
Agriculture Competitiveness Project(MACP) MARKETING STRATEGY SUPPLEMENT(MSS) Dist Akola
  मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दि ०७/०५/२०१५ रोजी घेतलेली समन्वय सभा
  बायोगैस बाबत माहिती
   
  बायोगैस बाबत लाभार्थी
  अकोला
  अकोट
  बाळापुर
  बर्शिताकली
  पातुर
  मुर्तीजापूर
  तेल्हारा
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
विभागाच्या योजना
फोटो करिता येथे पहावे