मुख्य पान   ईतिहास   संरचना   पदाधिकारी   अधिकारी   जाहिराती   निविदा   फोटो गॅलरी   संपर्क   माहितीचा अधिकार
अकोला जिल्हा परिषद॓च्या व॓बसाईटवर आपल॓ स्वागत आह॓

 
 
 


संगणक कक्ष
शासनाच्या महत्वाच्या लिंकस्
सेवा जेष्ठता यादी
नविन उपक्रम
सुचना / तक्रारी
 
 
- जिल्हा परिषद, अकोला
   
राष्ट्रीय मोबाईल मेडिकल युनिट अकोला फेब्रुवारी २०१७ चा अहवाल 
राष्ट्रीय जंतनाशन दिन २०१६ शाळा व अंगणवाडी यांच्या साठी जंतनाशक उपक्रम
राष्ट्रीय जंतनाशन दिनाशी संबंधीत आरोग्य शिक्षण माहिती
मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दि. ०८/०१/२०१६ ला घेतलेली राष्ट्रीय मोबाईल मेडिकल युनिट अकोला सभा
जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम अहवाल डिसेबर २०१५
  मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दि. ०८/०१/२०१६ ला घेतलेली जिल्हा समन्वय समिती सभा
  मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दि. ०८/०१/२०१६ ला घेतलेली राष्ट्रीय आरोग्य अभियान नियामक समिती सभा
  DISTRICT INTEGRATED HEALTH AND FAMILY WELFARE SOCIETY AKOLA RCH,NRHM,R.I.PIP 2015-16 AND EXP. UPTO 31 DEC. 2015
  सुधारित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम आढावा एप्रिल ते सप्टेबर २०१५
  कार्यकारी समिती सभा दि ०४/११/२०१५
  आशा कार्यबल गट सभा दि ०४/११/२०१५
  बाल मृतू दर अहवाल एप्रिल ते सप्टेबर २०१५
  मा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दि ०८/०९/२०१५ रोजी ची आरोग्य विभाग अंतर्गत आढावा सभा
   
 
 
  मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दि ०७/०५/२०१५ रोजी घेतलेली समन्वय सभा
   
  राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान बाबत माहिती
   
  प्राथमिक आरोग्य केंद्र निहाय माहिती
   
  राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान अंतर्गत तालुका निहाय माहिती
  अकोला
  अकोट
  बाळापुर
  बर्शिताकली
  पातुर
  मुर्तीजापूर
  तेल्हारा
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
विभागाच्या योजना
फोटो करिता येथे पहावे