मुख्य पान   ईतिहास   संरचना   पदाधिकारी   अधिकारी   जाहिराती   निविदा   फोटो गॅलरी   संपर्क   माहितीचा अधिकार
अकोला जिल्हा परिषद॓च्या व॓बसाईटवर आपल॓ स्वागत आह॓


संगणक कक्ष
शासनाच्या महत्वाच्या लिंकस्
 
 
संपर्क - जिल्हा परिषद, अकोला
नाव मा. श्री.कैलास सुखदेव पगारे
पदनाम मुख्य कार्यकारी अधिकारी
कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारीयांचे कार्यालय जि.प.अकोला
कार्यालय दुरध्वनी क्रमांक 0724.2435213
नाव श्री व्ही. के. खिल्लारे (प्रभारी)
पदनाम अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प.अकोला
कार्यालय अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे कार्यालय
कार्यालय दुरध्वनी क्रमांक 0724.2427325
नाव श्री व्ही. के. खिल्लारे
पदनाम उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी 'सामान्य
कार्यालय सामान्य प्रशासन विभाग जि.प. अकोला
कार्यालय दुरध्वनी क्रमांक 0724.2436938
नाव श्री एस एम कुलकर्णी
पदनाम उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी पंचायत
कार्यालय पंचायत विभाग,जि.प. अकोला
कार्यालय दुरध्वनी क्रमांक 0724 2433283
नाव श्री जे एस मानमोठे
पदनाम मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी
कार्यालय अर्थ विभाग जि.प.अकोला
कार्यालय दुरध्वनी क्रमांक 0724.2435206
नाव डॉ विजय जाधव (प्रभारी)
पदनाम जिल्हा आरोग्य अधिकारी
कार्यालय आरोग्य विभाग, जि.प. अकोला
कार्यालय दुरध्वनी क्रमांक 0724.2435075
नाव

श्री एस बी सोनोवणे

पदनाम कार्यकारी अभियंता बांधकाम
कार्यालय

बांधकाम विभाग, जि.प. अकोला

कार्यालय दुरध्वनी क्रमांक 0724 2435340
नाव श्री मुरलीधर इंगळे
पदनाम कृषि विकास अधिकारी
कार्यालय कृषि विभाग,जि.प. अकोला
कार्यालय दुरध्वनी क्रमांक 0724.2435061
नाव श्री पियुष चव्हाण (प्रभारी)
पदनाम प्रभारी समाज कल्याण अधिकारी
कार्यालय समाज कल्याण विभाग, जि.प. अकोला
कार्यालय दुरध्वनी क्रमांक 0724.2435779
नाव श्री किशोर ढवळे (प्रभारी)
पदनाम कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा
कार्यालय ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग , जि.प. अकोला
कार्यालय दुरध्वनी क्रमांक 0724.2433364
नाव श्री अरविंद देशमुख (प्रभारी)
पदनाम कार्यकारी अभियंता लघुसिंचन(जलसंधारण)
कार्यालय लघुसिंचन विभाग,जि.प. अकोला
कार्यालय दुरध्वनी क्रमांक 0724 2435452
नाव श्री.वाय आर जवादे (प्रभारी)
पदनाम उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बालकल्याण
कार्यालय बालकल्याण विभाग,जि.प. अकोला
कार्यालय दुरध्वनी क्रमांक 0724.2423034
नाव डॉ एच आर मिश्रा
पदनाम जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी
कार्यालय पशुसंवर्धन विभाग,जि.प. अकोला
कार्यालय दुरध्वनी क्रमांक 0724.2452553
 
नाव श्री एस एम कुलकर्णी (प्रभारी)
पदनाम प्रकल्प संचालक
कार्यालय जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा अकोला
कार्यालय दुरध्वनी क्रमांक 0724.2433300, 0724.2434578
 
नाव श्री मेंढे
पदनाम उपअभियंता, यांत्रिकी
कार्यालय भुजल सर्व्हेक्ष्।ण विकास यंत्रणा, जि.प. अकोला
कार्यालय दुरध्वनी क्रमांक 0724.2435782
 
नाव श्रीमती वैशाली ठग
पदनाम शिक्षणाधिकारी, प्राथमिक
कार्यालय शिक्षण विभाग, प्राथ. जि.प.अकोला
कार्यालय दुरध्वनी क्रमांक

0724-2435313

 
नाव श्री प्रकाश मुकुंद
पदनाम शिक्षणाधिकारी, माध्यमिक
कार्यालय शिक्षण विभाग,माध्य. जि.प.अकोला
कार्यालय दुरध्वनी क्रमांक 0724.2432808
 
नाव श्री बाबाराव पाचपाटील (प्रभारी)
पदनाम उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पा.पु.व स्वच्छ्ता)
कार्यालय पाणी पुरवठा व स्वच्छ्ता विभाग जि.प.अकोला
कार्यालय दुरध्वनी क्रमांक

0724-2411856