मुख्य पान   ईतिहास   संरचना   पदाधिकारी   अधिकारी   जाहिराती   निविदा   फोटो गॅलरी   संपर्क   माहितीचा अधिकार
अकोला जिल्हा परिषद॓च्या व॓बसाईटवर आपल॓ स्वागत आह॓


संगणक कक्ष
शासनाच्या महत्वाच्या लिंकस्
 
 
विभाग प्रमुख - जिल्हा परिषद अकोला
सामान्य प्रशासन विभाग
 
विभाग प्रमुखाचे पदनाम उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी
विभाग प्रमुखाचे नाव श्री व्ही. के. खिल्लारे
विभागाचा दुरध्वनी क्रमांक 0724-2436938
विभागाचा ईमेल
 
अर्थ विभाग
 
विभाग प्रमुखाचे पदनाम मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी
विभाग प्रमुखाचे नाव श्री जे एस मानमोठे
विभागाचा दुरध्वनी क्रमांक 0724.2435206
विभागाचा ईमेल
 
ग्रामीण पाणी पुरवठा
 
विभाग प्रमुखाचे पदनाम कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा
विभाग प्रमुखाचे नाव श्री किशोर ढवळे (प्रभारी)
(प्रभारी)
विभागाचा दुरध्वनी क्रमांक 0724-2443364
विभागाचा ईमेल
 
पंचायत विभाग
 
विभाग प्रमुखाचे पदनाम उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत)
विभाग प्रमुखाचे नाव डॉ. संदीप भंडारे (प्रभारी)
विभागाचा दुरध्वनी क्रमांक 0724 2433283
विभागाचा ईमेल
 
शिक्षण विभाग प्राथमिक
 
विभाग प्रमुखाचे पदनाम शिक्षणाधिकारी, प्राथमिक
विभाग प्रमुखाचे नाव श्रीमती वैशाली ठग
विभागाचा दुरध्वनी क्रमांक 0724.2435313
विभागाचा ईमेल
 
शिक्षण विभाग माध्यमिक
 
विभाग प्रमुखाचे पदनाम शिक्षणाधिकारी, माध्यमिक
विभाग प्रमुखाचे नाव श्री प्रकाश मुकुंद
विभागाचा दुरध्वनी क्रमांक 0724.2432880
विभागाचा ईमेल
आरोग्य विभाग
 
खाते प्रमुखाचे पदनाम जिल्हा आरोग्य अधिकारी
खाते प्रमुखाचे नाव डॉ विजय जाधव (प्रभारी)
विभागाचा दुरध्वनी क्रमांक 0724-2435075
विभागाचा ईमेल
 
महिला व बालकल्याण
 
विभाग प्रमुखाचे पदनाम उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी बा.क.
विभाग प्रमुखाचे नाव श्री विलास मरसाळे
विभागाचा दुरध्वनी क्रमांक 0724-2423034,
विभागाचा ईमेल
 
समाज कल्याण विभाग
 
विभाग प्रमुखाचे पदनाम समाज कल्याण अधिकारी
विभाग प्रमुखाचे नाव श्री सुधाकर धांडे (प्रभारी)
विभागाचा दुरध्वनी क्रमांक 0274 -2435779
विभागाचा ईमेल
 
बांधकाम विभाग
 
विभाग प्रमुखाचे पदनाम कार्यकारी अभियंता बांधकाम
विभाग प्रमुखाचे नाव श्री एस बी सोनोवणे
विभागाचा दुरध्वनी क्रमांक 0724.2435340
विभागाचा ईमेल
 
लघु पाटबंधारे विभाग
 
विभाग प्रमुखाचे पदनाम कार्यकारी अभियंता लघुसिंचन(जलसंधारण)
विभाग प्रमुखाचे नाव श्री अरविंद देशमुख (प्रभारी)
विभागाचा दुरध्वनी क्रमांक  
विभागाचा ईमेल
 
कृषी विभाग
 
विभाग प्रमुखाचे पदनाम कृषि विकास अधिकारी
विभाग प्रमुखाचे नाव श्री मुरलीधर इंगळे
विभागाचा दुरध्वनी क्रमांक 0724.2435061
विभागाचा ईमेल
 
पशु संवर्धन विभाग
 
विभाग प्रमुखाचे पदनाम जिल्हा पशु संवर्धन अधिकारी
विभाग प्रमुखाचे नाव डॉ एच आर मिश्रा
विभागाचा दुरध्वनी क्रमांक  
विभागाचा ईमेल
 
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा
 
विभाग प्रमुखाचे पदनाम   प्रकल्प संचालक
विभाग प्रमुखाचे नाव   डॉ एच आर मिश्रा (प्रभारी)
विभागाचा दुरध्वनी क्रमांक   0724-2411578 / 2411110
     
 
पाणी पुरवठा व स्वच्छ्ता विभाग
 
विभाग प्रमुखाचे पदनाम   उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पा.पु.व स्वच्छ्ता)
विभाग प्रमुखाचे नाव   श्री राजीव फडके
विभागाचा दुरध्वनी क्रमांक   0724-2411856