मुख्य पान   ईतिहास   संरचना   पदाधिकारी   अधिकारी   जाहिराती   निविदा   फोटो गॅलरी   संपर्क   माहितीचा अधिकार
अकोला जिल्हा परिषद॓च्या व॓बसाईटवर आपल॓ स्वागत आह॓


संगणक कक्ष
शासनाच्या महत्वाच्या लिंकस्
सेवा जेष्ठता यादी
नविन उपक्रम
सुचना / तक्रारी
हवामान करिता येथे पहावे
अधिनियम व अध्यादेश
शासन निर्णय
कर्मचारी करिता
माहितीचा अधिकार
नागरिकांची सनद
संग्राम कक्ष
अधिनियम अध्यादेश
 
 
जाहिराती - जिल्हा परिषद, अकोला

 

ज्ञापन जोडपत्र १ ते ४ चे अनुषंगाने प्रत्यक्ष सुनावणीच्या तारखेत झालेल्या बदलाबाबत

मा. आयुक्त, अमरावती विभाग, अमरावती यांच्या उपस्थितीत सर्व विभाग प्रमुख, जिल्हा परिषद अकोला यांच्या आढावा सभेचे पॉवर पॉईंट प्रेसेंटेशन

दि. १९/०३/२०१९ रोजीच्या तक्रार निवारण महाशिबीर बाबत प्राप्त तक्रार यादी

जिल्हा शल्य चिकित्सक, अकोला अंतर्गत विविध औषधी खरेदी करणे बाबत ई-दरपत्रक सूचना

अर्थ विभाग , जि. प. अकोला अंतर्गत पदोन्नती इतिवृत्त

सामान्य विभाग, जि. प. अकोला अंतर्गत पदोन्नती इतिवृत्त व आदेश

सुधारित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत दुचाकी वाहन खरेदी करीत दारपत्रके सादर करणे बाबत

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, राष्ट्रीय बाळ स्वास्थ कार्यक्रमांतर्गत विविध कंत्राटी पदभरती करीता अर्ज मागणी

दि. १५-०२-२०१९ रोजी दस्ताऐवज तपासणीनुसार अनुकंपा यादी वर दि. ०६-०३-२०१९ पर्यंत आक्षेप नोंदणी बाबत अनुकंपा यादी.

जिल्हा परिषद, अकोला अंतर्गत गट -क सरळसेवा पदभरती जाहिरात सन -२०१९

जिल्हा क्षयरोग अधिकारी कार्यालय अंतर्गत छपाई साहित्य तयार करणे करीत दरपत्रके मागणी बाबत

ग्राम विकास प्रेरक पदाकरीता आवेदन फॉर्म

 

हॅन्डपम्प दुरुस्ती अथवा नळ पाणीपुरवठा बाबत तक्रार नोंदणी